Natječaj – Tehnički fakultet – asistenti

Tehnički fakultet u Rijeci raspisao je natječaj za izbor:

1. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo.

2. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije.

Prijave kandidata će se vrednovati temeljem  dosadašnje znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti.

Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe).

Više o uvjetima natječaja nalazi se u priloženom cjelovitom tekstu natječaja.