KATEGORIJE

Prorektorica Žuvić u radnom tijelu EUA-e

04.02.2020. / vijesti / o sveučilištu

Prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Marta Žuvić primljena je, nakon selekcijskog postupka, u Upravno vijeće za područje učenja i poučavanja Europskog udruženja sveučilišta. Mandat traje dvije godine, a počinje s 1. ožujka 2020.

Europsko udruženje sveučilišta (European University Association – EUA) predstavlja više od 800 sveučilišta i nacionalnih rektorskih zborova u 48 europskih zemalja. EUA ima krucijalnu ulogu u utjecaju na politike EU-a o visokom obrazovanju, istraživanju i inovacijama. Kontinuiranom interakcijom s nizom drugih europskih i međunarodnih organizacija, EUA osigurava da se čuje neovisan glas europskih sveučilišta.

EUA organizira radne skupine i upravna vijeća u vođenju svojih inicijativa, za pojedina područja, gdje je potrebna stručnost na visokoj razini. Ona uključuju politiku istraživanja i inovacija, doktorsko obrazovanje te učenje i poučavanje.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI