KATEGORIJE

Promocija doktora znanosti

28.05.2021. / vijesti / Dies Academicus

Dies Academicus, prigoda je za 89. promociju doktorica i doktora znanosti Sveučilišta u Rijeci.

Izvanredne okolnosti u 2021. spriječile su svečanu dodjelu. U ime Sveučilišta u Rijeci, rektorica sa svojim timom upućuje čestitke i zahvalu za sveukupni doprinos svim laureatima.

DR. SC.

ANITA BARIŠIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 29. srpnja 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Genetički i epigenetički čimbenici u idiopatskom spontanom prijevremenom porodu. Mentorica i komentorica: doc. dr. sc. Jadranka Vraneković i dr. sc. Aleksandra Stanković, znan. savjetnica. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: temeljne medicinske znanosti.

DR. SC.

MARTINA BRUMINI

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 25. svibnja 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Odrednice zahtjeva za ortodontskim liječenjem u ranoj adolescenciji. Mentor: prof. dr. sc. Stjepan Špalj. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: dentalna medicina.

DR. SC.

BRUNO CVETKOVIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 20. svibnja 2020. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Određivanje stirena oslobođenoga iz plastičnih proizvoda široke potrošnje metodom spektralnoga fluorescentnog otiska i procjena zdravstvenoga rizika. Mentor: prof. dr. sc. Branko Kolarić. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita.

DR. SC.

DORIS DODIG

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 13. listopada 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Dijagnostička vrijednost virtualnih monoenergijskih rekonstrukcija u detekciji akutnog infarkta mozga na dvoenergijskoj kompjutoriziranoj tomografiji. Mentor i komentor: prof. dr. sc. Damir Miletić i doc. dr. sc. Slaven Jurković. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

DEANA JURDANA

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 29. rujna 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Uloga supresora tumora p53 u regulaciji homeostaze proteina u stanicama heterozigotnima za gen za ribosomski protein L24. Mentor: prof. dr. sc. Siniša Volarević. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: temeljne medicinske znanosti.

DR. SC.

GORDANA KENĐEL JOVANOVIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 25. rujna 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Utjecaj prehrane na upalni, metabolički i imunosni status pretilih osoba. Mentorica i komentorica: doc. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović i prof. dr. sc. Ines Mrakovčić Šutić. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita.

DR. SC.

INES KRISTOFIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 21. prosinca 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Uloga glikoproteina povezanog s tumorom-72 u raku endometrija. Mentorica i komentorica: prof. dr. sc. Gordana Laškarin i doc. dr. sc. Emina Babarović. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

ANDRIJA LESAR

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 22. veljače 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Mehanizam djelovanja amfipatskog kationskog porfirina TMPyP3-C17H35 na legionele. Mentorica i komentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin i izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita.

DR. SC.

RUDOLF LJUBIČIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 16. prosinca 2020. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Povezanost polimorfizma gena za serotoninski transporter i metaboličkog sindroma u depresiji. Mentor: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

BLAŽEN MARIJIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 29. siječnja 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Nuklearni izražaj receptora epidermalnog faktora rasta u skvamoznim epitelnim lezijama grkljana. Mentorica i komentorica: izv. prof. dr. sc. Tamara Braut i doc. dr. sc. Ita Hadžisejdić Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

DIANA MARŽIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 27. studenoga 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Izražaj ribonuklearnog proteina IMP3 u kancerogenezi skvamoznog epitela grkljana. Mentorica i komentorica: izv. prof. dr. sc. Tamara Braut i doc. dr. sc. Manuela Avirović. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

MARIJANA MATAS

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 5. lipnja 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Utjecaj lidokaina na perioperacijske razine proupalnih citokina u krvi i likvoru bolesnika s aneurizmom mozgovnih arterija. Mentor i komentorica: izv. prof. dr. sc. Ante Sekulić i izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

SANJA OŽIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 18. prosinca 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Utjecaj javnozdravstvenih intervencija na iznemoglost i usamljenost osoba starije životne dobi u gradu Rijeci: inovacija – model zdravoga starenja. Mentorica i komentor: izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev i doc. dr. sc. Vanja Ivković. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita.

DR. SC.

SILVANA PETRETIĆ MAJNARIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 28. svibnja 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Tireoidna autoprotutijela kao čimbenik rizika u liječenju neplodnosti postupcima medicinski pomognute oplodnje. Mentorica i komentorica: izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski i prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

MARIJANA RAKIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 17. prosinca 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Svojstva cirkulirajućih pozitivnih stanica von Willebrandova čimbenika u bolesnika s akutnim infarktom miokarda. Mentorica i komentor: prof. dr. sc. Gordana Laškarin i prof. dr. sc. Viktor Peršić. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

ROBERTA RUBEŠA-MIHALJEVIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 17. lipnja 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Izražaj E-kaderina i β-katenina u epitelno-mezenhimalnoj tranziciji i njihova prognostička vrijednost u karcinomu endometrija. Mentorica: doc. dr. sc. Emina Babarović. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

MATIJA SOŠIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 30. studenoga 2020. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Lokalni upalni odgovor kod intraventrikularne primjene rekombinantnoga tkivnog aktivatora plazminogena u liječenju primarnoga moždanog krvarenja s prodorom krvi u komorni sustav. Mentorica: izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

MARIJANA VIČIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 26. studenoga 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Citotoksični mehanizmi posredovani granulizinom i perforinom-2 u patogenezi psorijaze i lihen planusa. Mentorica i komentorica: izv. prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari i izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

JELENA VIDAS

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 29. lipnja 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Analiza apikalne protruzije tijekom laserski aktivirane irigacije korijenskih kanala zuba na ex vivo modelu. Mentorica: prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: dentalna medicina.

DR. SC.

IVANA VIDOVIĆ ZDRILIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 30. lipnja 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Uloga αSMA perivaskularnih stanica tijekom stvaranja tercijarnog dentina/ The Role of αSMA-Expressing Perivascular Cells During Reparative Dentinogenesis. Mentor: prof. dr. sc. Alen Braut. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: dentalna medicina.

DR. SC.

BOŽIDAR VUJIČIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 2. lipnja 2020. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Komparativna analiza dijagnostičkih metoda za procjenu volumnog statusa i prevenciju intradijalitičke hipotenzije u bolesnika na dijalizi. Mentor: prof. dr. sc. Sanjin Rački. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

IVA VUKELIĆ

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obranom doktorske disertacije 28. rujna 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Bioaktivni fenolni spojevi u terapiji eksperimentalnoga ulceroznog kolitisa i raka debelog crijeva. Mentorica: izv. prof. dr. sc. Dijana Detel. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: temeljne medicinske znanosti.

DR. SC.

IVANA BERTOVIĆ

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

Obranom doktorske disertacije 22. ožujka 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Medicinska kemija na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju. Naslov doktorske disertacije: Uloga Vps34 i fosfatidilinozitol 3- monofosfata (PI3P) u sazrijevanju megakariocita i proizvodnji trombocita/ The role of Vps34 and phosphatidylinositol 3-monophosphate (PI3P) in megakaryocyte maturation and platelet production. Mentorica: izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja . Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenoga polja: biotehnologija u biomedicini.

DR. SC.

VATROSLAV LETFUS

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

Obranom doktorske disertacije 9. studenoga 2020. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Medicinska kemija na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju. Naslov doktorske disertacije: Racionalni dizajn, sinteza i biološko profiliranje novih JMJD2C inhibitora. Mentorica: izv. prof. dr. sc. Sanja Koštrun. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenoga polja: biotehnologija u biomedicini.

DR. SC.

MARINA PRIBANIĆ MATEŠIĆ

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

Obranom doktorske disertacije 16. listopada 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Medicinska kemija na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju. Naslov doktorske disertacije: Analiza gena i funkcije miR-H1 herpes simpleks virusa 1/ The analysis of the herpes simplex virus 1 miR-H1 gene and its function. Mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Jurak. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenoga polja: biotehnologija u biomedicini.

DR. SC.

LUCIJA TUDOR

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

Obranom doktorske disertacije 9. prosinca 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Medicinska kemija na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju. Naslov doktorske disertacije: Glikanski i genetski biomarkeri posttraumatskoga stresnog poremećaja. Mentorica: prof. dr. sc. Nela Pivac. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenoga polja: biotehnologija u biomedicini.

DR. SC.

ZVONIMIR SAVIĆ

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Obranom doktorske disertacije 25. rujna 2020. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Integralni nacionalni institucionalni sustav upravljanja fondovima kohezijske (regionalne) politike Europske unije u funkciji maksimiziranja iskorištavanja alociranih sredstava. Mentor: izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

BOJAN TOMIĆ

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Obranom doktorske disertacije 4. ožujka 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Modeliranje tehnologije distribuiranoga zapisa i njena primjena. Mentor: prof. dr. sc. Saša Žiković. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

DAVOR ŽMEGAČ

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Obranom doktorske disertacije 3. rujna 2020. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Unapređenje sustava teritorijalne i funkcionalne organizacije područne (regionalne) samouprave kao okosnica gospodarskoga razvoja Republike Hrvatske. Mentor: izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

JELENA DORČIĆ

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Obranom doktorske disertacije 25. studenoga 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Naslov doktorske disertacije: Modeliranje namjera za online rezervacije u hotelijerstvu. Mentorica: prof. dr. sc. Suzana Marković. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

LAHORKA HALMI

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Obranom doktorske disertacije 30. rujna 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Naslov doktorske disertacije: Harmonizacija sustava izvještavanja o održivosti u hotelijerstvu. Mentorica i komentorica: prof. dr. sc. Milena Peršić i doc. dr. sc. Katarina Poldrugovac. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

TOMISLAV KOROV

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Obranom doktorske disertacije 17. studenoga 2020. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Naslov doktorske disertacije: Model strateškog upravljanja destinacijom vjerskog turizma. Mentorica: prof. dr. sc. Daniela Gračan. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

DARJA LONČAR DUŠANOVIĆ

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Obranom doktorske disertacije 24. ožujka 2021. godine završila Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Povratak osnovama: premošćivanje pravne nesigurnosti pri obradi osobnih podataka u EU/ Back to Bases: Overcoming Legal Uncertainty in Personal Data Processing in the EU. Mentorica: prof. dr. sc. Ivana Kunda. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: pravo.

DR. SC.

ANNA-LENA HOFFMANN

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Obranom doktorske disertacije 26. veljače 2021. godine završila Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Pristanak u području zdravstva prema OUZP: s posebnim osvrtom na njemačko zakonodavstvo o zaštiti podataka/ (njem.) Die datenschutzrechtliche Einwilligung im Gesundheitsbereich unter der DSGVO: Unter besonderer Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben in Deutschland. Mentor i komentorica: prof. dr. Gerald G. Sander i izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: pravo.

DR. SC.

PETAR JURIĆ

Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku

Obranom doktorske disertacije 22. listopada 2020. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Informatika na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za informatiku. Naslov doktorske disertacije: Model sustava za mobilno učenje temeljeno na dubinskoj analizi tokova podataka. Mentorica: prof. dr. sc. Maja Matetić. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: informacijske i komunikacijske znanosti.

DR. SC.

MATE KRIŠTO

Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku

Obranom doktorske disertacije 23. veljače 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Informatika na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za informatiku. Naslov doktorske disertacije: Detekcija i raspoznavanje osoba u otežanim vremenskim uvjetima primjenom infracrvene termovizije. Mentorica: izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: informacijske i komunikacijske znanosti.

DR. SC.

DAVID GRČKI

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Obranom doktorske disertacije 10. prosinca 2020. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Planiranje, razlozi i racionalnost kroz vrijeme/ Planning, Reasons and Rationality over Time. Mentor: prof. dr. sc. Nenad Smokrović, prof. emeritus. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja: filozofija.

DR. SC.

KRISTINA LEKIĆ BARUNČIĆ

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Obranom doktorske disertacije 4. prosinca 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Filozofske perspektive autizma: epistemičke, moralne i političke/ Philosophical Perspectives on Autism: Epistemic, Moral and Political. Mentorica: prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja: filozofija.

DR. SC.

TOMISLAV MILETIĆ

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Obranom doktorske disertacije 21. siječnja 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Simbioza čovjeka i umjetne inteligencije: mogućnost moralne nadogradnje/ Human-Artificial Intelligence Symbiosis: the Possibility of Moral Augmentation. Mentor: prof. dr. sc. Elvio Baccarini. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja: filozofija.

DR. SC.

IVANA MIOČIĆ

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Obranom doktorske disertacije 17. veljače 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Obilježja profesionalne socijalizacije i njihov doprinos razvoju pozitivnog odnosa mladih znanstvenika prema nastavi. Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Ledić. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: pedagogija.

DR. SC.

VLASTA ROTSCHILD

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Obranom doktorske disertacije 8. ožujka 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Izdavaštvo i mediji: studij izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno-kulturnog identiteta na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Pozicioniranje žena u političkom diskursu dnevnoga tiska u Hrvatskoj: Novi list i Slobodna Dalmacija u etapama ranoga tranzicijskog i posttranzicijskoga razdoblja. Mentorica i komentor: prof. dr. sc. Nataša Lah i izv. prof. dr. sc. Hajrudin Hromadžić. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja: interdisciplinarne humanističke znanosti.

DR. SC.

BOJANA VIGNJEVIĆ KOROTAJ

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Obranom doktorske disertacije 11. studenoga 2020. godine završila poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Formiranje i razvoj profesionalnoga identiteta nastavnika stručno-teorijskih sadržaja u Republici Hrvatskoj. Mentorica i komentorica: izv. prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus i izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić Vuković. Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: pedagogija.

DR. SC.

MARKO LUKA ZUBČIĆ

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Obranom doktorske disertacije 23. lipnja 2020. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Određene osnove dizajna i procjene društvenih epistemičkih sustava: agentski suboptimalizam, instrumentalni pluralizam i univerzalna inkluzija/ Certain Fundamentals of the Design and Assessment of Social Epistemic Systems: Agent Suboptimality, Instrumental Pluralism and Universal Inclusion. Mentorica: prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja: filozofija.

DR. SC.

MLADEN JARDAS

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Obranom doktorske disertacije 16. listopada 2020. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Pomorstvo na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Model vrednovanja tokova dostave roba u gradska središta u funkciji unapređenja održive logistike grada. Mentorica i komentor: izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić i izv. prof. dr. sc. Edvard Tijan. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: tehnologija prometa i transport.

DR. SC.

IVAN RUMORA

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Obranom doktorske disertacije 14. siječnja 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Pomorstvo na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Model učinaka troposferskog kašnjenja satelitskog signala na kvalitetu satelitskog određivanja položaja u pomorskoj površinskoj navigaciji. Mentor i komentor: prof. dr. sc. Serđo Kos i prof. dr. sc. Renato Filjar. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: tehnologija prometa i transport.

DR. SC.

MATE VUKIĆ

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Obranom doktorske disertacije 18. veljače 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Pomorstvo na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Optimizacija razmjene informacija unutar VTS sustava.Mentor i komentor: prof. dr. sc. Damir Zec i izv. prof. dr. sc. Vlado Frančić. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: tehnologija prometa i transport.

DR. SC.

NIKOLA ANĐELIĆ

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Obranom doktorske disertacije 12. travnja 2021. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Nanosenzor temeljen na grafenu za detekciju plinova/ Nanosensor Based on Graphene Sheet for Detection of Gas Molecules. Mentor i komentor: prof. dr. sc. Marko Čanađija i prof. dr. sc. Zlatan Car. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: strojarstvo.

DR. SC.

DAVID IŠTOKOVIĆ

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Obranom doktorske disertacije 16. travnja 2021. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Simulacijski okvir za određivanje optimalnoga vremenskog iskorištenja višepredmetnoga linijskoga proizvodnog sustava. Mentor: prof. dr. sc. Mladen Perinić. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: strojarstvo.

DR. SC.

VLADIMIR PELIĆ

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Obranom doktorske disertacije 15. siječnja 2021. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Optimizacija brodskoga srednjookretnoga dizelskog motora u sustavu električne propulzije. Mentor: prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: strojarstvo.

DR. SC.

NIKOLA TURK

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Obranom doktorske disertacije 12. veljače 2021. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Elektrotehnika na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Regulacija bezležajnog motora s izraženom nelinearnom ovisnošću razvijene magnetske sile o strujama. Mentor: izv. prof. dr. sc. Neven Bulić. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: elektrotehnika.

DR. SC.

VALTER URAN

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Obranom doktorske disertacije 22. veljače 2021. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Utjecaj skalabilnosti na optimalno formiranje višepredmetnih rekonfigurabilnih proizvodnih sustava. Mentor i komentor: prof. dr. sc. Tonči Mikac i doc. dr. sc. Sandro Doboviček. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: strojarstvo.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI