KATEGORIJE

8. Rektorski forum JI Europe i Zapadnog Balkana održan u Sarajevu

03.06.2024. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Sarajevu bilo je domaćin 8. sastanka Rektorskog foruma JI Europe i Zapadnog Balkana, koji se održao 30. i 31. svibnja. Na sastanku u Sarajevu okupila su se 54 predstavnika 21 institucije, uključujući 8 rektora i više od 12 prorektora.

Pozdravnu riječ uputio je prof. dr. sc. Rifat Škrijelj, rektor Sveučilišta u Sarajevu, koji je istaknuo da je, u borbi sa svim izazovima i prilikama 21. stoljeća, interkulturalni dijalog nužan. „Dok se nosimo s izazovima i prilikama 21. stoljeća, imperativ je poticati veću suradnju i suradnju među našim institucijama. Dijeleći svoja iskustva, resurse i najbolje prakse, možemo izgraditi jači, otporniji ekosustav visokog obrazovanja koji koristi svim našim studentima i istraživačima. Čvrsto vjerujem u snagu regionalne suradnje i autonomije sveučilišta. Naša sveučilišta imaju potencijal usmjeriti naše zemlje prema pozitivnijem i naprednijem smjeru. To uvjerenje vodilo je moje napore tijekom cijelog mog mandata i ono ostaje kamen temeljac moje vizije za budućnost.” Sve sudionike pozdravila je i aktualna predsjednica Rektorskog foruma, rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija.

Prvi dan Foruma bio je posvećen raspravama o budućnosti sveučilišta, a svi sudionici imali su prilike razmijeniti svoje ideje i stavove s predstavnicima Udruženja europskih sveučilišta (EUA). Anna-Lena Claeys-Kulik i Thomas Ekman Jørgensen, autori dvaju utjecajnih dokumenata EUA-e objavljenih početkom godine, otvorili su raspravu o budućnosti sveučilišta. Dokumenti su rezultat projekta UniFE, jedne od najutjecajnijih i najvažnijih inicijativa EUA-e. Inovativni pristup izvješća leži u opisu četiriju mogućih budućnosti za naš kontinent i u analizi utjecaja tih budućnosti na naš sektor, posebice na transnacionalnu sveučilišnu suradnju.

Nakon prezentacije uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovalo čelnici pojedinih sveučilišta: prof. dr. sc. Biljana Angelova, rektorica Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skoplju, prof. dr. sc. Enita Nakaš, prorektorica za međ. suradnju Sveučilišta u Sarajevu, prof. dr. sc. Igor Nedelkovski, rektor Sveučilišta u Bitoli i prof. dr. sc. Gregor Majdič, rektor Sveučilišta u Ljubljani. Sugovornici su razmijenili svoja mišljenja o potencijalu za različite buduće perspektive visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija diljem Europe, s posebnim naglaskom na JI Europu i Zapadni Balkan. Raspravu je moderirala prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci.

Regionalna suradnja kroz Rektorski forum započeta je prije nekoliko godina, a proteklih su godina Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Beogradu i Sveučilište u Ljubljani zajedničkim snagama osigurali uspješan rad Foruma kao važne ključne regionalne mreže visokog obrazovanja. Cilj Foruma jest ojačati suradnju između sveučilišta u JI Europi i Zapadnom Balkanu u područjima obrazovanja, istraživanja i inovacija.

Nekoliko sveučilišta u regiji obvezalo se pridružiti Regionalnoj mreži centara za napredne studije, a potpisan je i Sporazum o Regionalnoj CAS mreži. Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Beogradu, Sveučilište Crne Gore, Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda, Sveučilište u Sarajevu, Sveučilište u Prištini ”Hasan Priština”, Sveučilište u Tirani i Sveučilište u Ljubljani kroz svoje matične centre poticat će poslijedoktorska istraživanja, umrežavati mlade istraživače i jačati suradnju u područjima obrazovanja, istraživanja i inovacija – sve to pod vodstvom Sveučilišta u Rijeci.

Drugog dana Foruma održana je 4. radionica Eutopia More o financiranju istraživanja na međunarodnoj, nacionalnoj i institucionalnoj razini. Tijekom radionice predstavnici slovenskog Ministarstva za visoko obrazovanje, znanost i inovacije, Sveučilišta u Sarajevu, Sveučilišta u Beogradu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta Babeş-Bolyai i Sveučilišta u Ljubljani predstavili su primjere financiranja istraživanja, primjere dobre prakse i izazove s kojima se suočavaju. Kao predstavnici Sveučilišta u Rijeci u aktivnostima radnih skupina i radionicama sudjelovali su prorektori, prof. dr. sc. Gordan Jelenić i prof. dr. sc. Marta Žuvić.

Članovi Rektorskog foruma ponovno će se okupiti 11. i 12. rujna ove godine na Sveučilištu u Bitoli, kada će se detaljnije raspravljati o korporativnom identitetu Foruma i novim inicijativama za članstvo.

Skip to content