KATEGORIJE

Centar za translacijska medicinska istraživanja – TransMedRi

09.04.2016. / vijesti / eu projekti

Projektom Centar za translacijska medicinska istraživanja – TransMedRi su stvoreni svi preduvjeti za izgradnju Centra, što uključuje: izradu studije izvodljivosti, izradu glavnog i izvedbenog projekta, izradu projekta opreme, plaćanje komunalnih i vodnih doprinosa te ishodovanje građevinske dozvole.

Ukupna vrijednost izgradnje i opremanja Centra procijenjena je na nešto više od 21 milijun eura dok je ukupna vrijednost izrađene dokumentacije 2.877.047,50 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 85% odnosno 2.445.490,38 kuna te sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (15% odnosno 431.557,13 kuna).

Provedba projekta započela je 18. travnja 2014. godine, a završio je 18. travnja 2016. godine.

Razvoj Centra za translacijska medicinska istraživanja logičan je nastavak strateških promišljanja Sveučilišta u Rijeci te Medicinskog fakulteta i projekta „Upgrading the capacities for research in translational medicine at the Faculty of Medicine University of Rijeka“ koji je bio financiran u okviru Sedmog okvirnog programa Europske unije (FP7).

Centar TransMedRi zamišljen je kao dio zdravstvenog kompleksa Sveučilišta u Rijeci i istraživački centar gdje bi se provodila translacijska medicinska istraživanja u četiri glavna područja:

  • Imunologija,
  • Tumori,
  • Regenerativna medicina, i
  • Funkcionalna neuroistraživanja.

Centar bi pored toga imao i zajedničke servisne laboratorije/jedinice (core facilities) kao što su:

  • Biobanka,
  • Jedinica za klinička istraživanja lijekova faze I i II,
  • Laboratorij za genomsku analizu,
  • Bioinformatički laboratorij, i dr.

Aktivnosti Centra rezultirat će nastajanjem biotehnoloških i farmaceutskih proizvoda i postupaka koji će biti zaštićeni kao intelektualno vlasništvo. S razvojem translacijskih medicinskih istraživanja i stvaranjem znanstveno educiranog zdravstvenog kadra očekuje se razvoj i uvođenje novih diferentnih medicinskih postupaka u kliničku praksu i podizanje razine znanstvenih usluga što će biti od koristi i za lokalno stanovništvo, ali i za razvoj zdravstvenog turizma u regiji.

Skip to content