KATEGORIJE

Četvrti transnacionalni sastanak na projektu TEAM

20.09.2022. / vijesti / o sveučilištu

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci domaćin je četvrtog transnacionalnog sastanka na projektu TEAM (Teacher Education About Multilingualism) (Obrazovanje nastavnika o višejezičnosti) Europske unije, koji se održava na Fakultetu 20. i 21. rujna 2022. To je prvi transnacionalni sastanak koji se održava uživo od početka provedbe projekta u rujnu 2020. – zbog pandemije, prethodna tri transnacionalna sastanka održala su se u virtualnome okruženju. Sastanku prisustvuje 19 članova projekta iz osam zemalja (Grčka, Hrvatska, Italija, Izrael, Njemačka, Poljska, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo); dio članova sudjeluje u njemu online. Sastanak će otvoriti prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskoga fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Luca Malatesti, voditeljica projektnog tima s Filozofskog fakulteta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Tihana Kraš i koordinatorica projekta prof. dr. sc. Anna Ewert sa Sveučilišta Adama Mickiewicza u Poznańu, Poljska.  

Projekt TEAM strateško je partnerstvo za visoko obrazovanje unutar programa Erasmus+. Traje tri godine (do kolovoza 2023.), a cilj mu je educirati buduće nastavnike razredne i predmetne nastave o različitim aspektima višejezičnosti kako bi mogli bolje pristupiti jezičnoj i kulturnoj raznolikosti u razredu te bolje udovoljiti potrebama učenika-doseljenika i pospješiti njihovu integraciju u društvo. U današnje se vrijeme nastavnici u različitim europskim sredinama sve češće susreću s učenicima-doseljenicima, učenicima koji nedovoljno poznaju ili uopće ne poznaju jezik škole te općenito višejezičnim učenicima, a ne znaju dovoljno o višejezičnosti i o načinu na koji bi trebali pristupiti tim učenicima. Kako bi se odgovorilo na taj društveni izazov, na projektu će se razviti inovativan i fleksibilan interdisciplinaran sveučilišni kolegij te javno dostupan online obrazovni resurs, putem kojih će se budući nastavnici upoznati s najsuvremenijim znanstvenim spoznajama o višejezičnosti – iz lingvističke, neurokognitivne, društvene i kulturalne te obrazovne perspektive. Kolegij je namijenjen budućim nastavnicima razredne i predmetne nastave na ustanovama koje su partneri na projektu, a moći će se implementirati i na drugim visokoškolskim ustanovama koje su za to zainteresirane. Obrazovni resurs sadržavat će video-prezentacije, intervjue sa stručnjacima i svjedočanstva višejezičnih govornika te popratne nastavne materijale i aktivnosti. Osim budućih nastavnika, moći će ga koristiti nastavnici koji već rade u nastavi te svi drugi obrazovni stručnjaci (školski psiholozi, pedagozi, logopedi, savjetnici) i dionici obrazovnoga procesa (roditelji, donositelji političkih odluka i dr.).

Projekt koordinira Sveučilište Adama Mickiewicza u Poznańu (Poljska), a osim Filozofskoa fakulteta u Rijeci, kao partneri u njemu sudjeluju Aristotelovo sveučilište u Solunu (Grčka), Sveučilište Bar-Ilan (Izrael), Sveučilište u Granadi (Španjolska), Sveučilište u Edinburghu (Ujedinjeno Kraljevstvo), Sveučilište Jagielloński u Krakovu (Poljska), Sveučilište u Konstanzu (Njemačka) i Sveučilište za strance u Sieni (Italija). Budžet projekta iznosi 439.972,00 eura, od čega 33.216,00 eura pripada Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Na projektu sudjeluje oko 80 lingvista i psihologa s devet partnerskih ustanova. Projektni tim s Filozofskog fakulteta u Rijeci vodi izv. prof. dr. sc. Tihana Kraš s Odsjeka za anglistiku, a čine ga još Sandra Jukić s Odsjeka za kroatistiku te dr. sc. Zvjezdana Vrzić, donedavna članica Odsjeka za kulturalne studije i Odsjeka za talijanistiku.

Sve partnerske ustanove na projektu članice su međunarodne mreže neprofitne organizacije sa sjedištem na Sveučilištu u Edinburghu (Ujedinjeno Kraljevstvo) Bilingualism Matters (https://www.bilingualism-matters.org/), čija je svrha prenošenje znanstvenih spoznaja o višejezičnosti široj javnosti, i koja će služiti kao jedan od kanala za diseminaciju rezultata projekta. Za diseminaciju rezultata projekta u hrvatskome kontekstu zadužen je Bilingualism Matters@Rijeka (http://bmri.uniri.hr/), ogranak Bilingualism Matters. Više informacija o projektu može se naći na mrežnim stranicama projekta na poveznici http://team.amu.edu.pl/

Skip to content