KATEGORIJE

Ciparska deklaracija: Potreba za oživljavanjem zajedničkog europskog identiteta

21.09.2023. / vijesti / yufe

Zabrinuti zbog trendova ograničavanja načela otvorenosti i kritičke misli, a prije intenzivnog perioda političkih izbora u Europi, na sastanku rektora deset sveučilišta YUFE alijanse u Nikoziji, doneseno je posebno Priopćenje u kojem se upozorava na političku klimu koja sveučilištima dokida osobiti društveni status zaštićenih prostora slobode i autonomije te napada same temelje europskog identiteta.

U Ciparskoj deklaraciji YUFE partnerska sveučilišta pozivaju na jačanje zajedničkog europskog identiteta temeljenog na demokraciji, društvenoj integraciji i različitosti. Prema Priopćenju, samo će uz redovitu i nepobitnu potporu YUFE alijansa moći ispuniti svoju misiju prenošenja europskih vrijednosti na europska sveučilišta u politički izazovnim vremenima u budućnosti. Europska sveučilišta igraju ključnu ulogu u obrazovanju studenata da budu otvorena uma, visoko kvalificirani i spremni za tržište rada, što ih čini najvažnijim čimbenikom u ujedinjenoj, mirnoj i uspješnoj Europi.

Ciparsku deklaraciju potpisali su svi rektori i predsjednici YUFE sveučilišta.

Dokumenti

Skip to content