KATEGORIJE

Creski anali u Palači Moise

08.10.2021. / vijesti / sveučilište i društvo

Četvrti znanstveno-stručni skup Creski anali pod nazivom ”Od starine do našega doba”, održan je danas, 8. listopada 2021. u Palači Moise, u gradu Cresu. Skup je to koji znanstvenicima i stručnjacima različitih profila jednom godišnje omogućuje predstavljanje rezultata vlastitih istraživanja čija je zajednička poveznica otok Cres. Organizatori skupa su Grad Cres i Sveučilište u Rijeci, a suorganizatori: Creski muzej, Creska gimnazija (S. Š. A. Haračića Mali Lošinj p. o. Cres), Osnovna škola Frane Petrića, Župa sv. Marije Velike u Cresu te Otočna razvojna agencija.

Skup je otvorio gradonačelnik Cresa Marin Gregorović, zahvalio svima koji su dali svoj doprinos četvrtim Analima te im poželio Skupu uspjeh u radu.

U ime rektorice Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije, sudionicima se obratila glasnogovornica Sveučilišta Elvira Marinković Škomrlj, koja je poželjela sudionicima Skupa puno uspjeha i radu te izrazila zadovoljstvo uspješnom i plodnom suradnjom Grada Cresa i Sveučilišta.

Teme Skupa su brojne. Geomorfološke karakteristike otoka Cresa i njegov geografski položaj uvjetovali su nastanak njegove iznimno visoke biološke raznolikosti, razvoj specifičnih gospodarskih djelatnosti, razmještaj naselja, antropogeni utjecaj na krajobraz, način života, ali i prilično dinamičnu povijest tijekom koje je otok bio sjecište različitih naroda, jezika, kultura i običaja. Sve su to čimbenici koji su utjecali na razvoj i mijene prostornog identiteta otoka te kulturnog identiteta njegovih stanovnika. Očuvanje i valorizacija otočnog identiteta kao čimbenika jačanja kohezije lokalne zajednice te jednog od važnih resursa i putokaza budućeg razvoja otoka, moguća je jedino uz dobro poznavanje njegove povijesti, kulturne i prirodne baštine te drugih specifičnih osobina.

Kulturno-povijesna baština otoka Cresa, kao i mnoge druge zanimljive teme od davnih su dana predmet istraživanja i proučavanja znanstvenika, stručnjaka, ali i laika entuzijasta. Neki od rezultata njihovih istraživanja nisu nikada objavljeni, dok su mnogi objavljeni rezultati nedovoljno poznati lokalnoj javnosti. Stoga se ukazala potreba za održavanjem ovakvog interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa čiji je cilj unaprijediti opće poznavanje otoka i njegovih specifičnosti te olakšati otočanima pristup prikupljenim znanjima.

Creski anali predstavljaju svojevrsnu platformu koja znanstvenicima i stručnjacima različitih profila svake dvije godine omogućuje predstavljanje rezultata vlastitih istraživanja čija je  poveznica otok Cres. Sudjelovanje na skupu omogućuje okupljanje i razmjenu iskustava među stručnjacima koji djeluju na cresko-lošinjskom otočju te njihovih kolega i znanstvenika koji rade u istraživačkim ustanovama na kopnu.

Najznačajniji rezultat Creskih anala svakako jest objavljivanje zbornika znanstveno-stručnog skupa koji omogućuje da radovi iz različitih znanstvenih područja budu objedinjeni u jednoj publikaciji i dostupniji široj javnosti.

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Marin Gregorović, mag. polit., gradonačelnik Grada Cresa
Jelena Dunato, mag. philol. angl. et hist. art., ravnateljica Creskog muzeja
mons. izv. prof. dr. sc. Franjo Velčić, generalni vikar Krčke biskupije
prof. dr. sc. Juraj Sepčić, emeritus Medicinskog fakulteta u Rijeci
Melita Chiole, prof. savjetnica, voditeljica Creske gimnazije
Josip Pope, dipl. uč., ravnatelj OŠ Frane Petrića u Cresu
dr. sc. Ugo Toić, direktor Otočne razvojne agencije
Elvira Marinković Škomrlj, prof., glasnogovornica Sveučilišta u Rijeci

PROGRAM SKUPA

10.00 – 10.15 Pozdravni govori i otvaranje skupa

10.15 – 11.45
Moderator: Jelena Dunato, mag. hist. art. et angl.

 • izv. prof. dr. sc. Laris Borić: Novi podaci o rimskim aktivnostima Cresanina Ivana Gapića na papinskim kardinalskim narudžbama tijekom kasnog Cinquecenta
 • dr. sc. Ivan Armanda: Creski franjevac konventualac o. Frane Dobrović i njegov spisateljski rad
 • izv. prof. dr. sc. Franjo Velčić: Dinko Muškardin iz Štivana (1839.-1904.) Creski apikulturalist i zavičajni povjesničar
 • izv. prof. dr. sc. Marko Medved: Crkva na Cresu nakon prvog svjetskog rata: crkveno upravljanje iz Rijeke na početku talijanske uprave
 •  Mladen Bastijanić, strojarski tehničar spec.: Matične knjige u župi Dragozetići (Cres) pisane hrvatskim jezikom u 1900.-toj godini – pop Ivo Kraljić
 • prof. emerit. Juraj Sepčić, dr. med., dr. sc.: Cres, 18.9. – 13.11.1943. „Prvi partizani“. I. Dio

11.45 – 12.00 Stanka za kavu

12.00 – 13.30
Moderator: prof. emerit. dr. sc. Juraj Sepčić,

 • dr. sc. Alvise Chiole, dipl. ing: Brodogradilišta u gradu Cresu do 1945.
 • Toni Buterin, Robert Doričić, Igor Eterović, Juraj Sepčić, Amir Muzur:  Ljekarništvo na Cresu: fragmenti povijesti profesije i kulture
 • prof. dr. sc. Snježana Mrđen, izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević: Izvanbračna rađanja u creskoj otočnoj zajednici
 • Barbara Chiole Vinković, univ. spec. oec.: Kretanje stanovništva otoka Cresa
 • Tanja Kremenić, mag. geogr., doktorandica: Cresko-lošinjski višeprostorni torovi – margari
 • prof. dr. sc. Kristina Sepčić: Morski organizmi kao izvor bioaktivnih spojeva

13.30 – 13.45 Rasprava i zaključna riječ

Skup je organiziran u hibridnom obliku, što je omogućilo da autori svoje radove izlože na samom skupu u Palači Moise ili na daljinu, putem audio-video veze. Također, bilo je omogućeno praćenje skupa online.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI