KATEGORIJE

Detektor za istraživanje tamne energije

04.07.2019. / vijesti / znanstvenici

Laboratorij za kvantnu i nelinearnu optiku Centra za mikro- i nanoznanosti i Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci sudjelovao je, kao dio CERN-ovog eksperimenta CAST, u razvoju naprednog detektora KWISP za neke pojave vezane uz tzv. tamnu energiju. Istraživanje koje se, i kao dio nacionalnog Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore, provodi na Sveučilištu u Rijeci, vodi izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, a u njemu su surađivali i surađuju i doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, doc. dr. sc. Iva Šarić te, radom kroz diplomske radove, studenti Mario Vretenar i Dorotea Božićević. Inicijalna mjerenja na razvijenom visokorazlučivom detektoru, čiji su rezultati, uz suautorstvo kolega Karuze i Vretenara, objavljeni kao preprint rada poslanog u časopis Physics of the Dark Universe, omogućili su mjerenje sile razine 44 ± 18 pN, što odgovara težini jedne ljudske stanice!

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama CERN-a.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI