Dodjela Europske oznake jezika 2019.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisala je javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu Europske oznake jezika (European Language Label).

Europska oznaka jezika za inovativne projekte u poučavanju i učenju jezika je nagrada kojom se potiču nove inicijative u području učenja i poučavanja jezika, nagrađuje nove tehnike poučavanja te promiče i potiče uvođenje dobre prakse.

Priznanje je dostupno svim područjima i oblicima obrazovanja i osposobljavanja, bez obzira na dob polaznika ili primijenjenu metodu te se oslanja na poticanje inovativnih pristupa u učenju jezika.

Tko se može prijaviti za Europsku oznaku jezika

Prijavitelji mogu biti organizacije iz područja obrazovanja i osposobljavanja (javne ili privatne), tijela lokalne ili regionalne vlasti, poslodavci, različita društva i udruge.

Prijaviti se mogu projekti koji su u tijeku (bez obzira na vrijeme početka provedbe) te oni završeni (s aktivnim mrežnim stranicama), a projekti mogu biti nacionalni, regionalni ili provedeni uz potporu programa Europske unije.

Sudjelovanje je otvoreno za sve koji provode projekte koji ispunjavaju ciljeve inicijative:

  • Podizanje svijesti o važnosti jezične raznolikosti u Europi,
  • Poticanje novih tehnika i metoda poučavanja jezika, njihova promidžba i šira primjena,
  • Poticanje primjera dobre prakse,
  • Poticanje interesa/zanimanja opće javnosti za usavršavanje jezičnih vještina.

Rok za prijavu je 21. lipnja 2019. godine.

Prijavni obrazac, potpune detalje o kriteriju ocjenjivanja, postupku odabira i samoj prijavi možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost.