KATEGORIJE

Dodjela Nagrada za nastavnu izvrsnost

09.12.2020. / vijesti / Dies Academicus

Na prijedlog sastavnica Sveučilišta u Rijeci rektorica je i za ovogodišnji Dies Academicus donijela Odluku o dodjeli već tradicionalnih nagrada za nastavnu izvrsnost. Nagrada se sastoji od Povelje i simboličnog novčanog iznosa, a dodjeljuje se za iznimne postignute uspjehe u radu sa studentima tijekom akademske 2019./2020. godine. 

U ime Sveučilišta u Rijeci rektorica sa svojim timom upućuje čestitke na priznanju i zahvalu za sveukupni doprinos.

Izvanredne okolnosti u 2020. spriječile su i ovu svečanu dodjelu, a ovogodišnji laureati su:

DOC. DR. ART

CELESTINA VIČEVIĆ

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

DR. ART. Celestina Vičević, docentica, Akademija primijenjenih umjetnosti, Odsjek za likovnu umjetnost

ASISTENTICA

DAJANA RADOŠ

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

Dajana Radoš, mag. art., asistentica, Akademija primijenjenih umjetnosti, Odsjek za likovnu umjetnost

IZV. PROF. DR. SC.

ZORAN JEŽIĆ

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Zoran Ježić, izvanredni profesor, prodekan za preddiplomske studije, Ekonomski fakultet u Rijeci

ASISTENT

IVAN PRUDKY

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Ivan Prudky, mag. oec., asistent, Ekonomski fakultet, Katedra za kvantitativnu ekonomiju

PROF. DR. SC.

STJEPAN ŠPALJ

Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci

PROF. PRIM. DR. SC. Stjepan Špalj, dr. med. dent., mag. nov., Fakultet dentalne medicine, Katedra za ortodonciju

IZV. PROF. DR. SC.

ZVONIMIRA ŠVERKO GRDIĆ

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Zvonimira Šverko Grdić, izvanredna profesorica, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

ASISTENTICA

MAŠA TRINAJSTIĆ

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci

Maša Trinajstić, mag. oec., Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

DOC. DR. SC.

TANJA BATINAC

Fakultet zdravstvenih studija

DR. SC. Tanja Batinac, dr. med., docentica, Medicinski fakultet, Katedra za dermatovenerologiju

VIŠI PREDAVAČ

VERNER MARIJANČIĆ

Fakultet zdravstvenih studija

Verner Marijančić, prof. reh., viši predavač, Fakultet zdravstvenih studija, Katedra za fizioterapiju

DOC. DR. SC.

ANITA MEMIŠEVIĆ

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Anita Memišević, docentica, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku

DR. SC.

PALMA KARKOVIĆ TAKALIĆ

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Palma Karković Takalić, asistentica, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti

DOC. DR. SC.

PAULINA KROLO

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Paulina Krolo, dipl. ing. građ., docentica, Građevinski fakultet, Katedra za nosive konstrukcije

VIŠI PREDAVAČ

MARIJANA CUCULIĆ

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Marijana Cuculić, mag. ing. aedif., viša predavačica, Građevinski fakultet, Katedra za prometnice

DOC. DR. SC.

NINA PEREZA

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Nina Pereza, dr. med., docentica, Medicinski fakultet, Zavod za medicinsku biologiju i genetiku

IZV. PROF. DR. SC.

IVANA MUNITIĆ

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Ivana Munitić, izvanredna profesorica, Odjel za biotehnologiju, Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu

DR. SC.

MARIN DOMINOVIĆ

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Marin Dominović, dipl. sanit. ing., viši predavač, Odjel za biotehnologiju, Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu

PROF. DR. SC.

DIJANA DOMINIS PRESTER

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Dijana Dominis Prester, dipl. inž., redovita profesorica, Odjel za fiziku, Zavod za teorijsku fiziku i astrofiziku

DR. SC.

TOMISLAV JURKIĆ

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Tomislav Jurkić, dipl. inž. fizike, predavač, Odjel za fiziku, Zavod za teorijsku fiziku i astrofiziku

PROF. DR. SC.

PATRIZIA POŠČIĆ

Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Patrizia Poščić, redovita profesorica, Odjel za informatiku, Zavod za poslovnu informatiku

DOC. DR. SC.

VANJA SLAVUJ

Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Vanja Slavuj, docent, Odjel za informatiku, Zavod za računarstvo

DOC. DR. SC.

ANDREA ŠVOB

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Andrea Švob, docentica, Odjel za matematiku, Zavod za diskretnu matematiku

DR. SC.

NINA MOSTARAC

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Nina Mostarac, poslijedoktorandica, Odjel za matematiku, Zavod za diskretnu matematiku

DOC. DR. SC.

MARKO GULIĆ

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Marko Gulić, dipl. ing., docent, Pomorski fakultet, Katedra za prirodne znanosti

DR. SC.

MIROSLAV BISTROVIĆ

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. MIROSLAV BISTROVIĆ, docent, Pomorski fakultet.

IZV. PROF. DR. SC.

EMILIA MIŠĆENIĆ

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Emilia Mišćenić, izvanredna profesorica, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo

DOC. DR. SC.

DANIJELA VRBLJANAC

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Danijela Vrbljanac, docentica, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo

DOC. DR. SC.

IVAN DRAŽIĆ

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Ivan Dražić, docent, Tehnički fakultet, Zavod za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju ASISTENT

ASISTENT

FRANKO HRŽIĆ

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

MAG. ING. COMP Franko Hržić, asistent, Tehnički fakultet, Zavod za računarstvo

IZV. PROF. DR. SC.

PETRA PEJIĆ PAPAK

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

DR. SC. Petra Pejić Papak, izvanredna profesorica, Učiteljski fakultet, Katedra za obrazovne znanosti.

ASISTENTICA

AKVILINA ČAMBER TAMBOLAŠ

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Akvilina Čamber Tambolaš, mag. praesc. educ., asistentica, Učiteljski fakultet, Katedra za obrazovne znanosti

Skip to content