DRUGI KRUG ERASMUS NATJEČAJA

Sveučilište u Rijeci 18. svibnja 2020. raspisalo je drugi krug Erasmus natječaja za mobilnost studenata u svrhu studiranja na inozemnim partnerskim ustanovama u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021.

Erasmus omogućava studentima da dio studijskih obaveza na bilo kojoj razini studija umjesto na matičnoj ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Sveučilište u Rijeci ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji za akademsku godinu 2020./2021. (popis partnerskih visokoškolskih ustanova objavljen je uz tekst Natječaja; s popisa su izuzete ustanove na kojima su kvote popunjene u okviru prvog natječaja).

Najkraće trajanje studentske mobilnosti je 3 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci. Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj te mora biti ostvarena u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. rujna 2021.

Student može dobiti Erasmus financijsku potporu za mobilnosti u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija: preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku, neovisno o broju i vrsti mobilnosti (studijski boravak ili stručna praksa). Prethodno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje (potprogram Erasmus) i Erasmus Mundusu također se računa unutar maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija.

Sukladno preporuci Agencije za mobilnost i programe EU, studenti mogu dobiti dodatnu financijsku potporu od 200 EUR mjesečno ako pripadaju nekoj od ranjivih skupina studenata, ukoliko u okviru natječaja zatraže dodatnu potporu te prilože dokaznu dokumentaciju. Dodatnu potporu mogu tražiti studenti slabijeg socioekonomsko statusa, izbjeglice i tražitelji azila, studenti čiji roditelji imaju nižu razinu obrazovanja, studentice u tehničkom, studenti u humanističkom području, stariji studenti, studenti s djecom, studenti koji rade uz studij, studenti koji studiraju u mjestu izvan mjesta prebivališta, studenti djeca hrvatskih branitelja, studenti pripadnici romske manjine, studenti iz alternativne skrbi te studenti beskućnici i oni koji se nalaze u riziku od beskućništva.

Rok za prijavu studenata je 21. rujna 2020.

Nadalje, od 18. svibnja 2020. raspisan je i II. Erasmus Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u akademskoj godini 2020./2021. Studentska mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse traje najkraće 2 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci. Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj te mora biti ostvarena u razdoblju od 1. studenog 2020. do 30. rujna 2021. Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe. Rok za prijavu studenata je također 21. rujna 2020.

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-studente/.

Skip to content