KATEGORIJE

Dvije nove stručne baze Sveučilišta u Rijeci

08.02.2021. / vijesti / o sveučilištu

Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj je posljednjoj sjednici donio odluke kojima se dvjema institucijama – Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka te Državnom arhivu u Rijeci dodjeljuju statusi stručnih baza Sveučilišta u Rijeci.

Prijedlog postupka dodjele statusa stručnih baza pokrenuo je Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci i to podnošenjem prijedloga Povjerenstvu za evaluaciju znanstvene, znanstveno-nastavne, nastavne i stručne baze Sveučilišta u Rijeci. Povjerenstvo je provjerilo cjelovitost prijedloga te utvrdilo da su ispunjeni svi uvjeti za dodjelu statusa stručne baze Sveučilišta u Rijeci propisani Pravilnikom o znanstvenim, znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim bazama Sveučilišta u Rijeci za sve predložene pravne osobe, a to su:

– provođenje stručnog rada u praksi

– vodi se sustavna briga o unapređenju vlastite stručne djelatnosti

– osigurani organizacijski, kadrovski, prostorni i tehnički kapaciteti potrebni za provođenje stručnog rada koji uključuje studente

Filozofski fakultet pokrenuo je proceduru izbora za stručne baze prvenstveno za potrebe novog diplomskog studijskog programa Povijest i interpretacija baštine, koji se izvodi u sklopu Odsjeka za povijest. Ovaj inovativni i jedinstveni studijski program na razini RH, veliki dio svog sadržaja (50%) posvećuje stručnoj praksi koja se po programu izvodi u svakom semestru. Na taj će način studenti steći veliki broj praktičnih kompetencija koje će ih po završetku studija učiniti konkuretnijima na tržištu rada. Kako bi se ostvarila takva razina stručne prakse Odsjek je pokrenuo suradnju s Pomorskim i povijesnim muzejem Hrvatskog primorja te Državnim arhivom u Rijeci, koji su izabrani za stručne baze. Također je pokrenuta suradnja s Zavodom za povijesne i društvene znanosti HAZU-a u Rijeci s područnom jedinicom u Puli te Muzejom Grada Rijeke, koje su trenutno u postupku odabira za stručne baze.
Studenti po odabiru neke od ponuđenih stručnih baza izvode praksu u tim institucijama. Praksa je zamišljena prije svega kao upoznavanje studenata s radom institucija, građom pohranjenom u njima te prezentacijom iste za širu publiku. Ovaj oblik tzv. work based training izvođenja stručne prakse omogućuje studentima upoznavanje s radom na pojedinim institucijama.
U sklopu stručne prakse studentima su dodijeljeni mentori, stručnjaci s institucija, koji vode studente u izvršavanju praktičnih zadataka. Za potrebe stručne baze Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja osigurao je osam mentora, kustosa, viših kustosa i muzejskih savjetnika, koji će sa studentima raditi u središnjici muzeja, Guvernerovoj palači, ali i u Memorijalnom centru Lipa pamti te Muzejskoj zbirci Kastavštine.
Državni arhiv u Rijeci osigurao je pet mentora, arhivista, višeg arhivista, arhivskog savjetnika, konzervatora i višeg konzervatora koji će mentorirati studente po pitanju rada u arhivu.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI