Erasmus+ i ESS: Produžen rok za decentralizirane aktivnosti

Europska komisija produljila je rok za podnošenje prijava za decentralizirane aktivnosti programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti s 5. veljače na 11. veljače 2020. godine do 12 sati po briselskom vremenu. Produžetak rokova se ne odnosi na centralizirane aktivnosti, tj. projekte u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) koji ostaju neizmjenjeni.

Rok je produžen za sljedeće aktivnosti:

Program Erasmus+

  • Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih  (KA101), (KA102), (KA103), (KA104), (KA105), (KA107)
  • Akreditacija nacionalnog konzorcija za mobilnost u visokom obrazovanju (KA108)
  • Projekti mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s poveljom Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (KA116)
  • Strateška partnerstva u području mladih (KA205)
  • Projekti u okviru Dijaloga s mladima (KA347)

Program Europske snage solidarnosti:

  • ESC11 Volonterski projekti
  • ESC21 Stažiranje i zaposlenje
  • ESC31 Projekti solidarnosti

Odluka o produljenju roka donesena je zbog tehničkih poteškoća zbog kojih određeno vrijeme nije bila moguća online prijava projekata.

Iz Europske komisije apeliraju kako je, bez obzira na produljenje rokova, poželjno prijaviti projekte prije krajnjeg roka.