ERASMUS NATJEČAJ ZA STUDENTSKU PRAKSU U 2019./2020.

Erasmus natječaj Sveučilišta u Rijeci za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u 2019./2020. trajno je otvoren.

Natječaj je otvorenog tipa te se sve prijave koje sadržavaju potpunu natječajnu dokumentaciju odmah uzimaju u obzir. Sveučilište u Rijeci sa studentima koji udovoljavaju uvjetima natječaja odmah po prijavi sklapa ugovore o dodjeli financijske potpore. Natječaj ostaje otvoren dok se ne potroše sredstva odnosno zaključno do 1. lipnja 2020.

Studentska mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse traje najkraće 2 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci. Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj te mora biti ostvarena najkasnije do 30. rujna 2020. Stručna praksa se izvodi u punom radnom vremenu, u trajanju od minimalno 30 sati tjedno.

Studenti mogu realizirati stručnu praksu u okviru godine dana od završetka studija (diplomiranja). Praksa mora biti završena u okviru te godine, a ne kasnije od 30.09.2020. U trenutku prijave na natječaj, nužno je imati status studenta!

Mjesto za obavljanje stručne prakse studenti mogu pronaći uz pomoć posredničkih agencija, samoinicijativno ili uz pomoć mentora/Erasmus koordinatora na svojoj sastavnici. Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe.

Stranice za traženje prakse:

Sljedeće vrste organizacija nisu prihvatljive kao organizacije primateljice za stručnu praksu studenata: institucije EU-a i ostala tijela EU-a, uključujući specijalizirane agencije (popis), organizacije koje upravljaju programima EU-a kao što su nacionalne agencije za program Erasmus+ (kako bi se izbjegao mogući sukob interesa i/ili dvostruko financiranje).

Ured za međunarodnu mobilnost održat će novi ciklus Erasmus info dana / info štandova na sastavnicama Sveučilišta. Obavijesti o info danima objavljivati će se na oglasnim pločama / mrežnim stranicama sastavnica.

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekst natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta.

LETAK O STRUČNOJ PRAKSI

Kontakti:

Ured za međunarodnu mobilnost / ERASMUS

Sveučilište u Rijeci

Zgrada Građevinskoga fakulteta (soba G-033)

Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka

E-mail: international@uniri.hr