KATEGORIJE

Erasmus+ u kontekstu izbijanja koronavirusa: preporuke i upute za korisnike mobilnosti

27.03.2020. / vijesti / međ. suradnja

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je na svojim mrežnim stranicama preporuke studentima i visokim učilištima u kontekstu pandemije koronavirusa.

Na niže navedenim poveznicama moguće je pronaći preporuke za planirane mobilnosti, upute o postupanju u slučaju više sile, odgovore na često postavljana pitanja i ostale relevantne informacije o mobilnostima u ovom periodu.

Korisnici Erasmus+ mobilnosti i oni koji su planirali mobilnosti pozivaju se da redovito prate obavijesti i novosti na istaknutim mrežnim stranicama.

Poveznice:

AMPEU Preporuke korisnicima Erasmus+ u kontekstu izbijanja koronavirusa

Odgovori na najčešća pitanja

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI