KATEGORIJE

Europska ljestvica uspjeha u inovacijama 2023

17.07.2023. / vijesti / inovacije

Europska komisija objavila je 6. srpnja novu Europsku ljestvicu uspjeha u inovacijama 2023 (EIS-European Innovation Scoreborard). Riječ je o komparativnoj analizi učinka inovacija u zemljama EU, drugim europskim zemljama i određenim zemljama izvan Europe.

Ljestvica pomaže u procjeni relativne snage i slabosti nacionalnih inovacijskih sustava i u identificiranju izazova s kojima se zemlje moraju suočiti. Prema rezultatima zemlje Europske unije svrstane su u četiri grupe: lideri inovacija, jaki inovatori, umjereni inovatori i inovatori u nastajanju.

Na vrhu ljestvice nalazi se Danska koja je preuzela vodstvo od Švedske koje je nekoliko zadnjih godina bila na vrhu. Značajne korake napravila je Mađarska koja je napredovala u višu kategoriju i sada se nalazi u grupi umjerenih inovatora, dok su Francuska i Luksemburg doživjeli blagi pad.

Hrvatska se nalazi u grupi inovatora u nastajanju (eng. Emerging inovator) zajedno sa Slovačkom, Poljskom, Latvijom, Bugarskom i Rumunjskom. Hrvatska se nalazi na 69,6% prosjeka EU i ima iznadprosječne performanse u odnosu na prosjek grupe koje se povećavaju po stopi višoj od one u EU. Time razlika u učinku Hrvatske u odnosu na EU postaje sve manja.

Više o European Innovation Scoreborard metodologiji možete pročitati na mrežnim stranicama

Europske komisije.

Skip to content