KATEGORIJE

Europski policy okvir za povećanje društvenog agažmana visokih učilišta

09.06.2021. / vijesti / TEFCE

U sklopu Erasmus+ projekta “Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta” (TEFCE) u kojem Sveučilište u Rijeci sudjeluje kao partner, objavljena je nova publikacija.
Publikacija naziva “Assessing the feasibility of developing a framework for Community Engagement in European Higher Education” procjenjuje izvedivost razvoja okvira za društveni angažman unutar europskog visokog obrazovanja. Objavljenu publikaciju pročitajte na poveznici.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI