Europski zeleni plan: Najava natječaja

Europska komisija najavila je otvaranje natječaja Europskog zelenog plana (Green Deal), u okviru programa Obzor 2020. Natječaj za zeleni plan pruža mogućnost financiranja projekata povezanih s kružnom ekonomijom.

Očekuje se da će projekti relativno brzo dati opipljive i vidljive rezultate te pokazati kako istraživanje i inovacije mogu pružiti konkretna rješenja za glavne prioritete Europskog zelenog plana.

Iz tog razloga, natječaji će podržavati:

  • pilot aplikacije, demonstracijske projekte i inovativne proizvode
  • inovacije za bolje upravljanje zelenom i digitalnom tranzicijom
  • inovacije u društvenom lancu

Uz tehnološki razvoj i istraživanja, natječaji će poticati eksperimente i društvene inovacije novih načina uključivanja civilnog društva i građana.

Struktura natječaja

Natječaj će sadržavati 11 područja, a od toga 8 tematskih područja odražava osam ključnih točaka Europskog zelenog plana. U svakom se području jedna ili više tema bave izazovima koji su istaknuti u Europskom zelenom planu. Preostala 3 horizontalna područja (jačanje znanja, osnaživanje građana i međunarodna suradnja) obuhvaćaju dugoročnu perspektivu u postizanju transformacija utvrđenih u Europskom zelenom planu.

Predložena su sljedeća područja:

Područje 1: Povećavanje klimatskih ambicija: međusektorski izazovi

Područje 2: Čista, pristupačna i sigurna energija

Područje 3: Industrija za čisto i kružno gospodarstvo

Područje 4: Zgrade koje štede energiju i resurse

Područje 5: Održiva i pametna mobilnost

Područje 6: Od farme do stola

Područje 7: Obnova biološke raznolikosti i usluga ekosustava

Područje 8: Okoliš bez zagađenja, okoliš bez štetnih tvari

Područje 9: ​​Jačanje naših znanja kao podrška Europskom zelenom planu

Područje 10: Osnaživanje građana za tranziciju prema klimatski-neutralnoj, održivoj Europi

Područje 11: Ubrzavanje tranzicije ka čistoj energiji i pristup partnerstvu s Afrikom

*Predstavljanje nacrta tema i dobivene povratne informacije od strane dionika ni u kojem slučaju ne obvezuju Europsku komisiju u konačnoj formulaciji tema za poziv. Obvezujući tekst poziva bit će objavljen nakon formalne odluke Europske komisije na Funding and Tenders portalu.

Otvaranje natječaja očekuje se sredinom rujna, a više informacija možete pronaći na poveznici.