KATEGORIJE

Financiranje razvoja online kolegija

09.11.2020. / vijesti / djelatnici

Slijedom provedenog Natječaja II. za projekte razvoja online kolegija na Sveučilištu u Rijeci (KLASA: 080-02/20-01/47, URBROJ: 2170-57-03-20-1 od 1. listopada 2020. godine), Sveučilište u Rijeci donosi Odluku o financiranju projekata razvoja online kolegija na Sveučilištu u Rijeci.

Skip to content