KATEGORIJE

FIPRO poziv za sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga

02.11.2023. / vijesti / inovacije

Zaklada za financiranje izradbe prototipova (FIPRO) i Grad Rijeka objavili su Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija za mjeru Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga.

Javni poziv je namijenjen fizičkim osobama nositeljima inovativnih ideja koji su spremni registrirati gospodarsku djelatnosti sa sjedištem na području grada Rijeke i subjektima malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sjedištem na području grada Rijeke.

Sufinanciranje po pojedinom projektu je u visini od 80% troškova bez PDV-a u najnižem iznosu od 4.000,00 €  do najvišeg iznosa od 6.700,00 €. Sredstva se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/20113 od 18. prosinca 2013. o primjeni čl. 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore. Prijavitelji koji su posljednje dvije godine bili financirani od zaklade FIPRO ne mogu biti Korisnici financiranja i njihova prijava se neće razmatrati.

Bespovratna sredstva usmjerena su prema osobama koje poduzimaju radnje u vezi komercijalizacije inovacije i čiji poslovni koncepti pokazuju tržišni potencijal. Pritom se pod inovacijom podrazumijeva implementacija novog ili značajno poboljšanog koncepta proizvoda, usluga u poslovni proces poduzetnika.

Prijavna dokumentacija se dostavlja na adresu e-pošte fipro@fipro.hr najkasnije do 24. studenog 2023. godine do 23:59.

Detaljnije informacije o javnom pozivu, uvjetima financiranja te potrebnom dokumentacijom moguće je preuzeti na mrežnim stranicama Zaklade za financiranje izradbe prototipova.

Skip to content