KATEGORIJE

Hrvatska i Italija u suradnji za održivi kulturni turizam: izazov projekta BOOST5

26.08.2022. / vijesti / eu projekti

Grad Rijeka i Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci partneri su na novom Interreg Italija-Hrvatska projektu BOOST5, punog naziva „Leveraging results of 5 IT-HR projects to boost touristic valorisation of cultural, offroad, industrial and natural heritage/Korištenje rezultata 5 IT-HR projekata za poticanje turističke valorizacije kulturne, industrijske i prirodne baštine“, koji je fokusiran na razvoj održivog turizma u Jadranskoj regiji.

Projekt je usmjeren na valorizaciju i očuvanje bogate i raznolike kulturne baštine Jadranske Hrvatske i Italije, uz istodobno podržavanje gospodarskog rasta održivim korištenjem baštine. Fokusiranim radom na izazovima nejednako razvijenih turističkih destinacija i napuštene baštine, projektom će se kreirati novi turistički proizvodi, te na taj način obogatiti turistička i kulturna ponuda Jadranske regije.

Pandemija je pokazala da je turizam gospodarski pokretač u Italiji i Hrvatskoj, ali je također pokazala i krhkost sektora, s ponudom koja je još uvijek vrlo fragmentirana, što rezultira neuravnoteženim turističkim razvojem duž obale.

Otuda potreba za promicanjem sinergija između javnih i privatnih aktera i relevantnih dionika kao što su turistički djelatnici, kulturna i kreativna poduzeća, kulturni djelatnici, kreatori kulturnih i turističkih politika, za zajedničko donošenje politika održivog razvoja i stvaranje novih kulturnih ruta u Hrvatskoj i Italiji, usmjerenih na pristupačnost, održivost i delokalizaciju turističkih tokova prema manje poznatim lokacijama.

Ova će jednogodišnja suradnja rezultirati kreacijom inovativnih kulturnih ruta koje valoriziraju prirodnu i kulturnu baštinu u Italiji i Hrvatskoj, kako bi se otvorile nove tržišne mogućnosti kopnenog i obalnog turizma s ciljem osnaživanja konkurentnosti turističkog sektora. Tome će doprinijeti besplatne tematske edukacije, kao i design thinking radionice za projektne dionike, a najbolje prakse pretočit će se u Smjernice za dizajniranje inovativnih kulturnih i turističkih rješenja, koje će biti dostupne svima koji u svojim regijama žele kreirati nove turističke proizvode temeljene na valorizaciji baštine.

Kako biste bili informirani o svim projektnim aktivnostima i pravovremeno se prijavili na besplatne radionice, pratite službenu stranicu https://www.italy-croatia.eu/web/boost5 ili Facebook https://fb.me/BOOST5Project i Twitter https://twitter.com/BOOST5Project projektne profile.

Projekt BOOST5, sufinanciran od strane programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., koordinira Tecnopolis STP Bari (Bari), u suradnji sa sedam drugih partnera: Friuli Innovation Consortium (Udine), Sipro Razvojna Agencija (Ferrara), STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci (Rijeka), Regija Marche (Ancona), Agencija za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA (Zadar), Grad Rijeka (Rijeka) i ERPAC – Regionalni zavod za kulturnu baštinu autonomne regije Friuli Venezia Giulia (Gorizia). Iskusni partneri već su provodili Interreg Italija-Hrvatska projekte Made In-Land, Atlas, Underwatermuse, Tempus i Revival, čiji će rezultati također biti kapitalizirani u projektu BOOST5.

Skip to content