KATEGORIJE

Indikativni godišnji planovi objave poziva u sklopu Operativnih programa PKK 2021.- 2027.; ITP 2021.- 2027. i PULJP 2021.- 2027.

16.01.2024. / vijesti / eu projekti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. te Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., objavili su indikativne planove objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2024. godinu s ciljem informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Temeljem indikativnog godišnjeg plana raspisivanja poziva unutar navedenih Programa, razvidno je da je tijekom 2024. godine u planu nekoliko poziva u kojima se, prema dosadašnjim raspoloživim informacijama, istraživačke organizacije smatraju prihvatljivim prijaviteljima i/ili partnerima, a opis prihvatljivih aktivnosti temelji se na provođenju istraživanja, transferu znanja i tehnologije, provjeri i zaštiti intelektualnog vlasništva te osposobljavanju/ usavršavanju.

Unutar Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.:

  • „Ciljana znanstvena istraživanja“- indikativni datum početka poziva: 1. prosinca 2024. godine;
  • „Ulaganje u tržišno orijentirane istraživačko- razvojne aktivnosti znanstvenih organizacija“- indikativni datum početka poziva: 1. rujna 2024. godine;
  • „Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju“- indikativni datum početka poziva: 29. veljače 2024. godine.

Unutar Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.:

  • “Potpore za inovacijske klastere u procesu industrijske tranzicije”- inidikativni datum početka poziva: 1. ožujka 2024. godine.

Unutar Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027.:

  • “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a”indikativni datum objave poziva: siječanj 2024. godine.

Predmetni su indikativni planovi tek okvirni pokazatelji budućeg sadržaja poziva i rokova poznatih u trenutku izrade plana (prosinac 2023./ siječanj 2024. godine) te su podložni izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija, a pokretanje poziva na dostavu projektnih prijedloga uvjetovano je prethodnim odobrenjem Odbora za praćenje.

Detalji predmetnih indikativnih godišnjih planova objave poziva dostupni su na poveznici.

Skip to content