INTERREG: Otvoreni strateški natječaji za prijavu projektnih prijedloga

Otvoreni su natječaji za prijavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska Interreg V-A posvećeni financiranju strateških projekata.

Natječaji su otvoreni od 1. listopada do 15. studenoga 2019., a sredstva iz EFRR fonda predviđena za financiranje projekata iznose 69,71 milijuna eura. Financirat će se projekti u sklopu 11 strateških tema te u okviru 4 prioritetne programske osi.

Traženi iznos za svakog partnera u projektnom prijedlogu ne smije biti manji od 100.000,00 €. Također, trajanje projekta ne smije biti duže od 36 mjeseci s datumom početka 01.01.2020. i završnim datumom najkasnije 31. 12. 2022., a svi troškovi projekta moraju biti prijavljeni do 30. 06. 2023. godine.

Svaka organizacija može biti prijavitelj u samo jednom strateškom projektnom prijedlogu, u protivnom će sve prijave biti odbijene.

Vodeći prijavitelji mogu biti talijanske i hrvatske organizacije koje imaju:

  • status javne institucije
  • tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava (primjerice udruga)
  • međunarodne organizacije.

Prihvatljivi partneri su talijanske i hrvatske organizacije koje imaju:

  • status javne institucije
  • tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava (također udruga)
  • privatna tijela (uključujući privatne tvrtke)
  • međunarodne organizacije iz programskog područja (izuzetak u slučaju asimiliranog i pridruženog partnera)

Prekogranično partnerstvo treba uključiti najmanje 3 hrvatska i 3 talijanska prihvatljiva partnera (isključeni pridruženi partneri).

Prijedlozi projekata moraju se podnijeti na engleskom jeziku, putem SIU sustava i isključivo putem vodećeg prijavitelja.

Sve dodatne informacije o otvorenim natječajima možete pronaći na sljedećoj poveznici, a prijavne paket i sve dokumente možete preuzeti ovdje.