KATEGORIJE

Izabran vizualni identitet Alumni mreže Sveučilišta u Rijeci

01.06.2021. / vijesti / studenti

Na Natječaj za izradu vizualnog identiteta – logotipa Alumni mreže Sveučilišta u Rijeci ukupno je pristiglo 8 prijava s više vizualnih rješenja.

O pristiglim prijavama odlučivalo je Povjerenstvo u sastavu:

  • Nina Licul, asistentica
  • doc. art. Marko Koržinek
  • Elvis Kurtović, viši umjetnički suradnik
  • Ivana Babić, studentica

Povjerenstvo je na sastanku donijelo jednoglasnu odluku o najboljem prijedlogu logotipa za Alumni mrežu Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: ALUMNI UNIRI; Mreža), u svrhu upotrebe na svim on-line i off-line promidžbenim materijalima (memorandum, plakati, letci, brošure, monografije, internetska stranica i dr.).

Prema mišljenju Povjerenstva najbolje rješenje je izradila Ana Tominac, studentica Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI