KATEGORIJE

Izvrsne ocjene eksperata i Europske komisije projektu SPEAR

12.07.2023. / vijesti / SPEAR

Projekt Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima (engl. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research – SPEAR), koji je završio u travnju ove godine, u sklopu procesa praćenja provedbe dobio je izvrsne ocjene eksperata iz područja rodne ravnopravnosti i službi Europske komisije zaduženih za nadzor provedbe projekata financiranih iz programa Obzor 2020. Ovaj je uspjeh rezultat zajedničkih snaga svih projektnih partnera koji su tijekom više od 4 godine unaprjeđivali sustave strukturne podrške rodnoj ravnopravnosti u akademskom okruženju i njihov utjecaj na širu zajednicu.

Zaista izvanredan, projekt SPEAR je pokazao iznimne rezultate, a zbog njegovog ambicioznog, sveobuhvatnog i strateškom pristupa treba biti istaknut kao primjer najbolje prakse ostalim prijaviteljima i projektima. Projektni konzorcij je obavio izvrstan posao i u diseminaciji i iskorištavanju projektnih ciljeva, aktivnosti i rezultata kao i u podizanju svijesti o pojavi strukturne rodne neravnopravnosti u akademskoj zajednici, važnosti njezine prevencije i provedbe institucijskih okvirnih politika, procjenjuju predstavnici Europske komisije i eksperti iz područja rodne ravnopravnosti

Projekt SPEAR, utvrđeno je, postigao je izravni doprinos i utjecaj na središnje ciljeve rodne ravnopravnosti Europskog istraživačkog  prostora:

– povećanje broja znanstveno-istraživačkih i visokoobrazovnih institucija koje provode planove za rodnu ravnopravnost

– uklanjanje prepreka i poboljšanje karijernih mogućnosti žena u akademskoj zajednici

– poboljšanje rodne ravnoteže među donositeljima odluka u istraživačkim organizacijama

– ojačana rodna dimenzija u istraživačkim sadržajima

Sveučilištu u Rijeci i njegovim sastavnicama projekt je izravno doprinio u razvoju održivog institucijskog okvira za unaprjeđenje pravičnosti, različitosti i uključivosti, o čemu svjedoči i prepoznatljivost Sveučilišta kao primjera dobre i inspirativne prakse u zemlji, ali i svijetu.  

Za vrijeme trajanja projekta, kao projektne, ali i paralelne aktivnosti, provedeno je institucijsko istraživanje te je osmišljen i usvojen Plan rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci kao prvi okvirni dokument za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti na visokoobrazovnim i istraživačkim institucijama u Hrvatskoj; osnovano je Vijeće za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci; usvojene su politike i provedbeni dokumenti za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja, unaprjeđenje rodne ravnoteže pri imenovanjima i rodno osjetljive komunikacije; organiziran je prvi Festival rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci – ROAЯ 2023, uspostavljene su i dodijeljene prve nagrade i priznanja za doprinos rodnoj ravnopravnosti i drugo te su osnaženi procesi koji donose nove međunarodne i domaće suradnje, uspjehe na međunarodnim sustavima rangiranja kao i nagrade iz civilnog društva poput “Fierce Women Award” (Strašne žene) koja je 2022. godine dodijeljena SPEAR timu. Uspješan završetak ovog projekta dodatni je poticaj za nastavak institucijskog i pojedinačnog rada za ravnopravno i bolje društvo.

Više o projektu dostupno je na mrežnoj stranici projekta ili putem kontakata: ured-rektorice@uniri.hr; diversity@uniri.hr.

Skip to content