Javna rasprava o doktorskim studijima

Na temelju Odluke Senata Sveučilište u Rijeci sa 45. sjednice održane dana  22. rujna 2020. godine tekst Prijedloga Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u Rijeci stavlja se na javnu raspravu koja je otvorena zaključno do 22. listopada 2020. godine.

Skip to content