KATEGORIJE

Javni poziv za dodjelu potpore za sudjelovanje na događajima umrežavanja

14.05.2024. / vijesti / CPP

Agencija za mobilnost i programe Europske unije dodjeljuje potpore za sudjelovanje na događajima umrežavanja u okviru programa Obzor Europa u jednom od šest klastera Stupa II – Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost i Europska partnerstva Stupa II.

Ovim potporama želi se potaknuti sudjelovanja zainteresiranih korisnika iz Republike Hrvatske na inozemnim događajima umrežavanja (tzv. brokerage events) organiziranim uživo, kako bi na taj način lakše pronašli partnere za projekte programa Obzor Europa, ali i razmijenili iskustva s ostalim korisnicima sredstava.

Pravo prijave na Javni poziv imaju pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske, kao što su sveučilišta, fakulteti, istraživačke organizacije, trgovačka društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge i slično. Osim onih koji žele pronaći partnere za projekt, na ovaj javni poziv mogu se javiti i oni koji već imaju aktivan projekt kako bi predstavili svoj primjer dobre prakse ili oni koji žele održati prezentaciju projektne ideje (tzv. pitch prezentacija).

Ukupni proračun za dodjelu potpora iz ovog Javnog poziva je 70.000 eura. Potpora se dodjeljuje za sudjelovanje u iznosu stvarnih troškova smještaja i troškova prijevoza sudionika na događaj umrežavanja u maksimalnom iznosu od 1.000 eura po sudioniku. Moguće je prijaviti najviše tri sudionika po događanju, dok jedan prijavitelj može ostvariti najviše tri potpore.

Prijava se podnosi tako da se popuni Prijavni obrazac za dodjelu potpore kojem se prilažu svi računi koji dokazuju ostvarene troškove. Prijavni obrazac s prilozima šalje se na e-adresu widera@ampeu.hr s naznakom “Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu potpore za sudjelovanje na događajima umrežavanja – prijava”.

Prijavni obrazac i Popis događanja umrežavanja možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Skip to content