KATEGORIJE

Konačna lista subvencija

27.08.2021. / vijesti / studenti

Cijenjene studentice i studenti, konačnu listu osoba koje su ostvarile pravo na subvenciju za ljetni semestar ak. god. 2020./2021. možete preuzeti ovdje.

Sveučilište u Rijeci u 2020./2021. akademskoj godini dodijelit će najviše 378 subvencija studentima slabijeg socioekonomskog statusa koje će se isplaćivati semestralno za razdoblje od 1. rujna 2020. do 15. srpnja 2021. godine u skladu s kriterijima za dodjelu subvencija koji su sastavni dio ovog poziva, a za što je u proračunu Sveučilište osiguralo 400.000,00 kn i time postalo jedino sveučilište u Republici Hrvatskoj koje dodatno pored Ministarstva znanosti i obrazovanja subvencionira smještaj studenata te tako olakšava pristup visokom obrazovanju.

Kontakt adresa za nejasnoće i dodatne informacije je subvencija@sz.uniri.hr.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI