KATEGORIJE

Kratko predavanje u sklopu programa Sveučilišta za 3. dob “Zašto nositi slušni aparat?”

23.02.2024. / vijesti / treća dob

U četvrtak, 29. veljače 2024. u 17 sati na Filozofskom fakultetu u Rijeci, u učionici 139 u sklopu programa Sveučilište za 3. dob održat će se predavanje doc. dr. sc. Jelene Vukelić Zašto nositi slušni aparat?. Predavanje je otvoreno za osobe starije od 55 godina s minimalno završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Sudjelovanje je besplatno i nisu potrebne prijave. 

Oštećenje sluha može rezultirati poteškoćama u komunikaciji, što negativno utječe na socijalnu interakciju i često dovodi do socijalne izolacije pojedinaca. Izolacija posljedično može doprinijeti razvoju anksioznosti i depresije. Također, postoje dokazi koji sugeriraju da oštećenje sluha može značajno utjecati na kognitivne procese i doprinijeti pojavi demencije. Dokazana je i povezanost oštećenja sluha i padova. Padovi mogu imati ozbiljne posljedice po zdravlje starijih osoba, uključujući ozljede i gubitak samostalnosti. 

Predavanje se zato fokusira na problematiku oštećenja sluha kod starijih osoba i nužnost korištenja slušnih pomagala. Objašnjen je način na koji čujemo zvuk te zašto se javljaju problemi sa sluhom. Prikazane su posljedice koje oštećenje sluha može imati na kvalitetu života pojedinca. Nadalje, objašnjen je način rada slušnih aparata te se ukazuje na važnost korištenja slušnih pomagala kako bi se poboljšao životni standard, komunikacija i prevenirale dodatne zdravstvene komplikacije starije populacije.

Jelena Vukelić je zvanje doktora medicine stekla 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Radila je kao asistent na Medicinskom fakultetu, kao obiteljska liječnica u Domu zdravlja te, od 2010. godine, u Kliničkom bolničkom centru Rijeka. U KBC-u Rijeka je 2015. godine stekla titulu specijalistice otorinolaringologije, a 2016. godine doktorice znanosti na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Od 2020. godine radi na Zavodu za audiologiju i fonijatriju KBC-a Rijeka. 

Educirala se na hrvatskim i inozemnim institucijama, te objavljivala znanstvene radove u međunarodnim znanstvenim časopisima. Kao naslovna docentica izvodi nastavu na više studija medicinske struke. Rezultate svojih istraživanja je izlagala na više međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Članica je Upravnog odbora Hrvatskog društva za audiologiju i fonijatriju.

Posvećena je radu s pacijentima, kao i prenošenju znanja studentima. Predavanje „Zašto nositi slušni aparat?“ organizirala je uvidjevši, u svakodnevnom radu, potrebu za ukazivanjem na značaj upotrebe slušnih pomagala čije korištenje može prevenirati brojne zdravstvene komplikacije, olakšati komunikaciju i znatno unaprijediti životni standard starije populacije.

Sveučilište za 3. dob program je Sveučilišta u Rijeci, a predavanje se organizira u suradnji s Fakultetom zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci i KBC-om Rijeka. 

Skip to content