KATEGORIJE

Kulturna baština i turizam kroz nove trendove

15.02.2021. / vijesti / sveučilište i društvo

U Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci u petak, 19. veljače 2021., započinje novi ciklus edukativnih predavanja pod nazivom Kulturna baština i turizam kao partneri kroz nove trendove, koja će biti održana u tri termina: 19. veljače, 5. ožujka i 12. ožujka od 15 do 18.30 sati u dvorani stalne kulturno-povijesne izložbe Glagoljica, Dolac 1.

Uvodno predavanje 19. veljače obuhvaća sljedeće:

  • Turizam i kultura – pojam i definicije kulture, Kulturološki prostor, Arhetip i stereotip, Što je identitet i tradicija; Pojam autentičnosti; Komodifikacija kulture; Kulturni identitet; Kulturni turizam;
  • Podjela baštine – materijalna i nematerijalna, UNESCO, Interpretacija baštine kroz storytelling online i offline i povezivanje kroz kružnu kreativnost;
  • Primjeri dobre prakse (youtube)

Predavačica je dr. sc. Romana Lekić, profesorica visoke škole u trajnom zvanju na Edward Bernays visokoj školi za komunikacijski menadžment u Zagrebu.

Program je prvenstveno namijenjen studentima kulture i turizma, djelatnicima u kulturi, djelatnicima u turističkim zajednicama i turističkim organizacijama, turističkim vodičima i voditeljima kulturnih amaterskih skupina.

Glavni je cilj edukacije upoznati polaznike s resursima koje grad Rijeka i Županija posjeduju, ali i s onima još nedovoljno poznatima, kojima treba dati priču i na taj ih način oživjeti. Primjenom holističkog pristupa u edukaciji povezat će se cijela Županija kroz pristup kulturi i interpretaciji baštine, a polaznicima pružiti uvid u komunikaciju i interpretaciju kroz kreativnu upotrebu storytellinga i ekonomije doživljaja kroz povezivanje kulture i turizma.

Program se ostvaruje uz potporu Odjela za kulturu Grada Rijeke.

Broj mjesta u dvorani je ograničen zbog trenutne epidemiološke situacije te je obvezna prijava dolaska na e-mail: glagoljica@svkri.hr

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI