Manifestacija ”Kamo dalje?” na Kampusu

Na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, u zgradi sveučilišnih odjela danas se u periodu od  11 do 18 sati održava se manifestacija ”Kamo dalje” u organizaciji Primorsko-goranske županije. ”Kamo dalje” zapravo je ”sajam” srednjih škola na području Primorsko-goranske županije, na kojem se učenicima završnih razreda osnovnih škola predstavljaju obrazovni programi srednjih škola kao i aktivnosti učeničkih domova u PGŽ-u. Cilj ove manifestacije je  približiti učenicima 8. razreda  različite programe, dodatne aktivnosti i mogućnosti koje pružaju škole i učenički domovi  kako bi im se olakšalo donošenje odluke o nastavku obrazovanja .

Skip to content