KATEGORIJE

Math Escape

09.12.2019. / vijesti / djelatnici

Djelatnici Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci osmislili su jedinstveni matematički bijeg iz virtualne sobe Math Escape na Odjelu za matematiku i pozivaju djelatnike Sveučilišta da se okušaju u matematičkom bijegu.

Ako ste željni zabave i uzbuđenja te spremni na izazov, prijavite se (kao ekipa od najviše 4 člana) na Math Escape, tako da odaberete jedan od ponuđenih termina u tablici
(https://uniri-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/vmikulic_uniri_hr/EYqpcyO2CGNJlF3Dk6gJci8BvKSRZ4ZoDIjWc0WC4IDBKA?e=xWOJE2)
najkasnije do četvrtka, 12. 12. u 12 sati.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI