KATEGORIJE

Međunarodna konferencija o vrlo savitljivim konstrukcijama

07.09.2023. / vijesti / znanstvenici

Međunarodna konferencija o vrlo savitljivim vitkim konstrukcijama (International Conference on Highly Flexible Slender Structures) bit će održana od 25. do 29. rujna 2023. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Konferencija će biti organizirana kao tematska konferencija europske zajednice za računsku mehaniku u primijenjenim znanostima ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences Thematic Conference) i kao konferencija od posebnog interesa međunarodne udruge za računsku mehaniku IACM (International Association for Computational Mechanics Special Interest Conference).

Mrežna stranica konferencije

Fokus konferencije je na konstrukcijskim sustavima te njihovim dijelovima koji su izloženi izraženom deformiranju (vrlo savitljive konstrukcije), a geometrija im je takva da je jedna konstrukcijska dimenzija značajno veća od preostale dvije (vitke konstrukcije). Na konferenciji će se susresti istraživači u područjima mehaničkog modeliranja, matematičkog formuliranja i numeričkog računanja vrlo savitljivih vitkih konstrukcija i posvetit će se ključnim izazovima u teoretskoj i numeričkoj analizi, kao i u industrijskim primjenama, uključujući simulacije u otvorenom pristupu i razvoj programskih alata.

Teme kojima će se sudionici konferencije baviti uključuju napredne koncepte u eksperimentalnoj i teoretskoj mehanici konstrukcija, kontaktne probleme i neglatku dinamiku, računsku geometriju, diskretizacijske metode i geometrijsku numeričku integraciju uključujući najnovija saznanja o numeričkim formulacijama na nelinearnim mnogostrukostima. O ovim temama raspravljat će se u sklopu općeg dijela programa te unutar minisimpozija posvećenih konstitutivnom modeliranju, kontaktnoj mehanici, geometrijskoj integraciji, povezivanju vitkih konstrukcija i deformabilnih tijela, tekstilnim i vlaknastim materijalima, slojevitim konstrukcijama, kao i minisimpozija o osuvremenjivanju diplomskih studijskih programa posvećenih modeliranju vitkih konstrukcija te minisimpozija posvećenog ulozi koju je profesor Miran Saje imao u razvoju računske mehanike na građevinskim fakultetima u Ljubljani i Rijeci.

Konferencija je organizirana kao zaključni događaj u programu osposobljavanja unutar konzorcija Horizon 2020 MSCA projekta inovativnih mreža za osposobljavanje (Innovative Training Networks) THREAD na temu vrlo savitljivih vitkih konstrukcija za potrebe industrijske primjene, koji se provodi od rujna 2019. i uključuje 10 sveučilišta, jedan istraživački institut i jedno malo poduzeće iz Austrije, Belgije, Francuske, Hrvatske, Njemačke, Norveške, Slovenije i Španjolske te niz industrijskih partnera iz većine ovih zemalja, kao i iz Finske, Italije i Švedske. THREAD je okupio 15-ak istraživača u ranoj fazi razvoja i omogućio im sveobuhvatno osposobljavanje u navedenim istraživačkim područjima kao i u korisnim prenosivim znanjima. Dva konferencijska bloka stoga će biti posebno posvećena mladim istraživačima, unutar kojih će biti upućeni u perspektive svojeg profesionalnog razvoja u sveučilišnoj zajednici ili u privredi.

Osmero eminentnih znanstvenika svih generacija koji dolaze s najprestižnijih istraživačkih centara u Europi i Americi, znanih po svojem vrhunskom znanstvenom doprinosu u numeričkom modeliranju savitljivih vitkih konstrukcija, pozvano je na konferenciju u ulozi plenarnih predavača.

Za dodatne informacije na raspolaganju su predstavnici HFSS 2023 lokalnog organizacijskog odbora:
Gordan Jelenić (gordan.jelenic@uniri.hr)
Edita Papa Dukić (edita.papa@uniri.hr)

Skip to content