KATEGORIJE

Misije u programu Obzor Europa

08.10.2021. / vijesti / eu projekti

Krajem rujna 2021. godine Europska komisija pokrenula je pet misija EU-a, s vizijom zajedničkog poboljšavanja uvjeta života ljudi u Europi i svijetu. Misije će biti usmjerene na goruće probleme ljudskog zdravlja, klime i okoliša.
Korijeni misija su u programu Obzor Europa, a među ostalim, uključuju i istraživačke projekte i poticanje inovacija, političke mjere i zakonodavne inicijative, s konkretnim ciljevima, određenim rokovima i velikim učinkom na društvo.

Pet misija ima za cilj do 2030. pronaći rješenja za ključne globalne probleme:

  • Prilagodba klimatskim promjenama: pomoći da najmanje 150 europskih regija i zajednica do 2030. postanu otporne na klimatske promjene
  • Borba protiv raka: imajući u vidu europski plan za borbu protiv raka, poboljšati život više od 3 milijuna ljudi do 2030., s fokusom na prevenciju, liječenje i omogućavanje duljeg i kvalitetnijeg života
  • Obnova naših oceana i voda do 2030.
  • 100 klimatski neutralnih, pametnih gradova do 2030.
  • Plan za tlo za Europu: 100 živih laboratorija i oglednih centara za vodeća istraživanja tranzicije na zdrava tla do 2030.

Više informacija o misijama možete saznati na službenoj stranici Europske komisije.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI