KATEGORIJE

Mlada sveučilišta za budućnost Europe grade europsko sveučilište

07.11.2019. / vijesti / o sveučilištu

Savez Mlada sveučilišta za budućnost Europe (engl. Young Universities for the Future of Europe) službeno je predstavljen u Bruxellesu u četvrtak, 7. studenoga 2019. u sklopu početnog događaja inicijative za stvaranje europskog sveučilišta. YUFE mreža jedna je od 17 saveza europskih sveučilišta koje je Europska komisija odabrala za razvoj i primjenu prvog modela europskog sveučilišta. Profesor Martin Paul, predsjednik YUFE-a i predsjednik Sveučilišta u Maastrichtu koji predvodi konzorcij, izjavio je: „Naš savez, koji uključuje deset mladih sveučilišta, izgradit će prvo europsko sveučilište budućnosti koje je otvoreno za svakoga.” Za generalnu direktoricu YUFE mreže odabrana je dr. sc. Daniela Trani, koja je sudjelovala u službenom programu zajedno sa studentskim predstavnikom Costasom Georgiadesom s Cipra. 

Studiranje u Europi

Ovo će europsko sveučilište omogućiti potencijalnim studentima da sami osmisle svoje nastavne programe, birajući kolegije koji se nude na svakom od sveučilišta u YUFE mreži. Kako bi se omogućio pristup svim sustavima i sadržajima ovih sveučilišta, bit će uvedena YUFE studentska iskaznica, koja će vrijediti na svim sveučilištima u mreži. Službeni jezik studijskih programa YUFE-a je engleski, ali studenti koji će provesti neko vrijeme na sveučilištu u drugoj državi mogu učiti jezik zemlje domaćina. Po završetku studija, studenti će dobiti europsku diplomu koja će važiti bilo gdje u Europi. Diploma će dati uvid u akademsku uspješnost studenata, ali i prepoznati njihov trud uložen u mobilnost, učenje jezika, stručno usavršavanje, učenje o poslu i volontiranje u zajednici. Sam program YUFE-a također posvećuje veliku pozornost specifičnim regijama u kojima se nalaze partnerska sveučilišta. Na primjer, govoreći o pripravništvu, svako će sveučilište raditi zajedno s lokalnim vlastima, poslovnom zajednicom i drugim organizacijama. Ove se suradnje temelje na izazovima koji su od velikog značaja za sve regije uključene u YUFE mrežu.

Društvena odgovornost

Govoreći o društvenoj odgovornosti sveučilišta, Daniela Trani izjavila je: „YUFE je utemeljen na principu društvene odgovornosti i, najvažnije od svega, stavlja studente u prvi plan svega što radimo. Zato u našoj inicijativi studenti imaju veliku ulogu, jer sudjeluju u svim upravljačkim tijelima i doprinose osnivanju ovog europskog sveučilišta. Sljedeće godine želimo pokrenuti prve pilot-programe koji će omogućiti svim studentima da studiraju na svih deset partnerskih sveučilišta – uključujući i pridružena sveučilišta – te tako upoznaju jezik, kulturu i ljude YUFE gradova i regija. Drugi je ključni element YUFE-a zapošljivost naših diplomiranih studenata. Radit ćemo rame uz rame s javnim i privatnim sektorom kako bismo osigurali da studenti razviju kompetencije prilagođene potrebama tržišta rada, a tako će imati veliku prednost pri zapošljavanju u Europi.”

O Danieli Trani

Dr. sc. Daniela Trani magistrirala je fiziku (cum laude, 2003.) na Sveučilištu „Federico II.” u Napulju, a kasnije doktorirala torakalnu onkologiju i primijenjenu biotehnologiju (2007.) na Drugom sveučilištu u Napulju, Italiji. Od 2008. do 2011. kao postdoktorandica (polje biologije svemirskog zračenja) boravila je na Sveučilištu Georgetown, a od 2011. do 2014. bila je viši istraživač pri Odjelu za radioterapiju na Sveučilištu u Maastrichtu. Od 2014. radi kao viša savjetnica za međunarodnu istraživačku politiku pri Odjelu za akademske poslove Sveučilišta u Maastrichtu. Na tom položaju spaja svoju međunarodnu akademsku i političku pozadinu kako bi pružala potporu Izvršnom odboru Sveučilišta u Maastrichtu u sklapanju strateških partnerstava s drugim visokoškolskim ustanovama, kao i istraživačkim organizacijama u Europi i svijetu.

O YUFE mreži

YUFE savez predstavlja veliko strateško partnerstvo uspostavljeno između deset mladih sveučilišta iz deset europskih zemalja, koja su se udružila s četirima pridruženim partnerima s temeljnim kompetencijama u području zapošljavanja i inkluzivnosti. YUFE želi napraviti radikalnu promjenu u europskom visokom obrazovanju, predstavljajući se kao vodeći model mladog, neelitističkog, otvorenog i uključivog europskog sveučilišta usmjerenog na studente. YUFE je jedinstveni ekosustav koji povezuje sveučilišta sa zajednicama, a temeljit će se na suradnji visokoobrazovnih institucija, javnog i privatnog sektora te građana diljem Europe.

Skip to content