KATEGORIJE

MSCA European Green Deal Cluster događanje

02.07.2021. / vijesti / eu projekti

Europska komisija i Europska izvršna agencija za istraživanje (engl. European Research Executive Agency, REA) organiziraju MSCA European Green Deal Cluster događanje, koje će se održati 6. i 7. srpnja 2021. godine. 

Cilj događanja je potaknuti diskusiju te upoznati sudionike kako istraživanja i inovacije mogu pomoći u postizanju klimatske neutralnost, odnosno, postizanju zadanih ciljeva klimatske tranzicije.

Sudionici mogu odabrati sljedeće panele:

Događanje će okupiti izvrsne istraživače i rezultate istraživačkih projekata financiranih putem aktivnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA) te projekte financirane iz drugih istraživačkih i inovacijskih inicijativa poput EIT-a, Erasmus+ programa, saveza Europskih sveučilišta te Kreativne Europe. 

Prikupljene informacije proslijedit će se donositeljima politika, istraživačima i ostalim stručnjacima EU-a kako bi se naglasila uloga istraživanja i inovacija u postizanju ciljeva Europskog zelenog plana.

Više informacija, kao i obrazac za prijavu, dostupno je na službenim stranicama događaja.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI