KATEGORIJE

Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira

08.06.2021. / vijesti / eu projekti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 17. svibnja 2021. godine donijelo Odluku o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira. Cilj je poboljšati kvalitetu i broj prijava na natječaje unutar programa, povećati znanstvenu izvrsnost prijavitelja u svrhu nastavka istraživačkoga rada započetog tijekom pripreme prijave projekta i osnažiti ljudske i operativne kapacitete projektnih ureda i ekvivalentnih organizacijskih jedinica na hrvatskim znanstvenim organizacijama.

Financijska potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvaruje se za međunarodne kompetitivne projekte financirane u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa, Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. – 2025., Europskog instituta za inovacije i tehnologiju te Svemirskog programa Unije i natječaja Europske svemirske agencije (u daljnjem tekstu: Programi).

Pravo na financijsku potporu mogu ostvariti znanstvene organizacije, odnosno, ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, zaklade upisane u Registar zaklada Republike Hrvatske čija je primarna djelatnost vezana za znanost, istraživanje i inovacije, organizacije civilnog društva – znanstvene, tj. znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj te mikro, mali i srednje veliki poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji prijavljuju EU projekte.

Odlukom su obuhvaćene dvije mjere:
Mjera 1: Podrška prijavama na natječaje u sklopu Programa,
Mjera 2: Podrška prijavama na natječaje u sklopu Programa koje su prešle evaluacijski prag, ali nisu ostvarile financiranje,

od kojih svaka ima propisane zasebne prihvatljive troškove.

Više informacija o Odluci te obrazac za prijavu aktivnosti možete pronaći na službenoj stranici Ministarstva.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI