KATEGORIJE

Predstavljen Zbornik radova

30.01.2020. / vijesti / studenti

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci danas, 30. siječnja 2020. održana je promocija Zbornika radova Građevinskog fakulteta za 2109. godinu. Zbornik radova godišnje je izdanje znanstvenih i stručnih radova, koji pokrivaju područje tehničkih znanosti, polja arhitekture i urbanizma, građevinarstva, temeljnih tehničkih znanosti te interdisciplinarnih tehničkih znanosti, kao i područje prirodnih znanosti, polja matematike i fizike. Osnovna namjena Zbornika je objavljivanje radova studenata završnih godina studija, u koautorstvu s njihovim mentorima i predmetnim nastavnicima, ali ne isključuje radove vanjskih suradnika, drugih znanstvenika i stručnjaka, suradnika na međunarodnim stručnim i znanstvenim projektima…

U Knjizi XXII, Zbornika radova Građevinskog fakulteta u Rijeci (čiji su urednici doc. dr. sc. Iva Mrak, doc. dr. sc. Goran Volf i Filip Horvat, mag. informatol.), objavljeno je ukupno 10 znanstvenih i stručnih radova. Zastupljenost različitih znanstvenih grana i struke ukazuje na širok interes autora, koji ne opada već godinama. Velik je dio radova napisan sa studentima, a radovi obrađuju teme korištenjem opreme laboratorija Fakulteta, koja je nabavljena sredstvima iz projekta ‘’Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci’’.

Predstavljanje je otvorila dekanica Fakulteta  izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, a sudjelovali su – prodekanice:

za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Nana Palinić,

za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević,

za osiguravanje kvalitete i razvoj doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić

te predstavnici Katedri:

doc. dr. sc. Neira Torić Malić (Zavod za računalno modeliranje materijala i konstrukcija),

izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović (Katedra za nosive konstrukcije),

izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić (Katedra za tehničku mehaniku),

doc. dr. sc. Ivan Marović (Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja),

prof. dr. sc. Svjetlan Feretić (Katedra za matematiku),

doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan (Katedra za geotehniku),

doc. dr. sc. Goran Volf (Katedra za hidrotehniku) te

Marko Franković, v. pred. (Katedra za arhitekturu i urbanizam).

Skip to content