KATEGORIJE

Na Kampusu zasađena aleja drena

26.10.2019. / vijesti / sveučilište i društvo

Na Kampusu Sveučilišta u Rijeci održana je akcija ozelenjivanja Kampusa u kojoj je zasađena aleja drena u Ulici Radmile Matejčić, ispred zgrade sveučilišnih odjela. Ovo je tek početak ozelenjivanja Kampusa, koje će se provoditi po fazama i kalendaru sadnje.

Akcija je dio ‘zelene’ politike Sveučilišta u Rijeci i snažnije integracije Kampusa kao gradske četvrti. Početak pošumljavanja Kampusa uklapa se u građansku inicijativu ”Dani kolektivne sadnje drveća”, kojom se podržava aktivizam u cilju smanjenja onečišćenja planete, a ujedno se povezuje s aktivnostima programa ”27 susjedstava”.

Akciji su se pridružili i učenici Osnovne škole ”Vladimir Gortan” likovnim aktivnostima i pomagali pri sadnji. 

Sadnju je organizirao Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Studentski centar Rijeka i Kampus kreativni tim – ”Susjedstvo Kampus” u sklopu programskog pravca ”27 susjedstava” projekta ”Rijeka EPK 2020.”, a u suradnji sa studentima i predstavnicima Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.

Predstavnici Udruge ”Dren” s Drenove Kampusu su poklonili i zasadili sadnicu originalne drenovske drenjule (drena).

Prve sadnice drena zasadili su:

  • rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija,
  • prorektor za znanost i umjetnost prof. dr. sc. Alen Ružić,
  • ravnatelj Studentskog centra Rijeka Dinko Jurjević, mr. sig.,
  • prof. dr. sc.  Rajka Jurdana Šepić, predsjednica Izvršnog odbora ”Kampus kreativnog tima”,
  • gđa Valentina Vukelić, Odjel za razvoj, ekologiju, urbanizam i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke,
  • gđa Vesna Lukanović  (iz ”Susjedstva Drenova” i Udruge ”Dren”) koja će Kampusu pokloniti sadnicu originalne drenovske drenjule te
  • predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci Tea Dimnjašević i studenti UNIRI.

Trudit ćemo se da naše mladice izrastu u čvrsta stabla, koje će Kampusu davati kisik, svojim krošnjama pružati hladovinu i oplemeniti vizuru te rađati ukusnim i zdravim plodovima.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI