Na Pravnom fakultetu održan stručni skup

Na Sveučilištu u Rijeci provode se brojni internacionalni projekti pa je tako i na Pravnom fakultetu. Jedan od projekata koji se tamo provode nosi naziv Personalized Solution in European Family and Succession Law. Društvene znanosti, u ovom slučaju pravnici, nastoje afirmirati svoj položaj u europskim kompetitivnim projektima poput ovoga. U sklopu projekta, u četvrtak i petak, 30. i 31. svibnja 2019. održan je skup stručnjaka i java konferencija na kojoj su razmotrene ključne teme iz područja obiteljskog i nasljednog prava država članica, kao i  moguća dvojbena pitanja u primjeni dvaju uredbi Europske unije koje se odnose na imovinske odnose bračnih drugova i registriranih partnera te Uredbe o nasljeđivanju. Skup je bio namijenjen sucima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, znanstvenicima i svima koji se u svojem radu susreću s imovinskopravnim pitanjima u obitelji.

MREŽNA STRANICA PROJEKTA                      PROGRAM KONFERENCIJE