KATEGORIJE

Na Rektoratu održana 33. sjednica Senata

24.09.2019. / vijesti / o sveučilištu

Na početku sjednice rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija zahvalila je dekanici Tehničkog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Jasni Prpić Oršić na dobroj suradnji u proteklom razdoblju i zaželjela puno uspjeha u daljnjim aktivnostima, jer dekanici s 1. listopada 2019. prestaje mandat članice Senata.

Temeljem usvojene Odluke o dodjeli državnih nagrada za znanost u 2018. godini rektorica je čestitala prof. emer. Josipu Brniću s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na nagradi za životno djelo iz područja tehničkih znanosti. Godišnju nagradu za znanost iz područja biomedicine i zdravlja dobio je dr. sc. Marko Šestan s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Godišnju nagradu za znanstvene novake iz područja biomedicine i zdravstva dobili su dr. sc. Vedrana Jelenčić s Medicinskog fakulteta u a iz područja društvenih znanosti doc. dr. sc. Stjepan Gadžo s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Senat je potvrdio izbor izv. prof. mr. art. Letricije Linardić za članicu Senata iz redova umjetničko–nastavne sastavnice Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

U nastavku sjednice potvrđen je prvi izbor u zvanje redovitog profesora dr. sc. Alfredu Viškoviću s Tehničkog fakulteta, dr. sc. Nadi Krapić i dr. sc. Predragu Šustaru s Filozofskog fakulteta, dr. sc. Ines Kolaković i dr. sc. Renatu Ivče s Pomorskog fakulteta, a dr. sc. Ivi Sorta Bilajac Turina s Medicinskog fakulteta prvi izbor u naslovno zvanje redovite profesorice.

Na temelju Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Rijeci usvojena je odluka o pokretanju postupka za dodjelu priznanja počasni profesor (honoris professor) Sveučilišta u Rijeci dr. sc. Mati Knezu te o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga.

Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio je Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci kojim se uređuje postupak priznavanja prethodnog učenja vrednovanjem kompetencija stečenih kroz formalno i neformalno obrazovanje te informalno učenje.

U sklopu svojeg izvješća rektorica je najavila hodogram izrade Strategije Sveučilišta u Rijeci 2021.–2025. koji bi sadržavao strateške radionice, diseminacije i javne rasprave. Pozvala je sve članove Senata na ovogodišnju Noć istraživača koja će biti održana 27. rujna 2019. te zahvalila svim sastavnicama koje su se uključile u projekt.

Skip to content