Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održana je 28. sjednica Senata.

U sklopu svog izvješća na 28. sjednici Senata rektorica je održala prezentaciju o programskom financiranju i naglasila kako će Sveučilište u Rijeci 2. svibnja potpisat  s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.. Potpisivanjem Ugovora uređuju se ciljevi programskog financiranja nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti,  što ujedno predstavlja i iskorak u financiranju znanosti i obrazovanja. 

Rektorica se osvrnula na svečanu primopredaju ključeva palače Moise u Gradu Cresu čime je Sveučilište preuzelo obnovljenupalaču,jedna je od najvećih patricijskih gradskih palača iz doba renesanse u Republici Hrvatskoj.  Svojim prostornim, a dijelom i smještajnim kapacitetima, Palača je pogodna za održavanje kongresa i skupova, kulturnih događanja, tečajeva i radionica. 

U sklopu aktivnosti oko preuzimanja predsjedanja RH Vijećem EU od 1. siječnja 2020. rektorica se osvrnula na aktivnosti Sveučilišta u Rijeci s naglaskom na događanja iz područja istraživanja i znanosti, odnosno konferencija, sastanaka na visokoj i stručnoj razini. Ministarstvo znanosti i obrazovanja planira zajednički sastanak delegata Odbora za europski istraživački prostor (ERAC) i delegata Radne skupine za istraživanje Vijeća Europe (RECH) održati u Opatiji te je za organizaciju sastanka na visokoj razini pozvalo Sveučilište na suradnju.

U nastavku sjednice, Senat je potvrdio Odluka Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka o imenovanju Lee Lazzarich, knjižničarske savjetnice za ravnateljicu Sveučilišne knjižnice Rijeka, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Temeljem Odluka Fakultetskih vijeća, Senat je potvrdio odluke o izboru prof. dr. sc. Lidije Vujičić za dekanicu Učiteljskog fakulteta u Rijeci te prof. dr. sc. Alena Jugovića za dekana Pomorskog fakulteta u Rijeci. Novom članicom Sveučilišnog savjeta iz reda uglednih znanstvenika ili nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju na prijedlog sastavnica iz znanstvenog područja Prirodne znanosti i Interdisciplinarnog područja znanosti (Odjel za biotehnologiju, Odjel za matematiku i Odjel za fiziku) imenovana je izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja.  

Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je prvi izbor u zvanje redovite profesorice dr. sc. Vesni Lazić Smoljanić s Pravnog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Hani Mahmutefendić Lučins Medicinskog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Bojanu Hlači s Pomorskog fakulteta te dr. sc. Gordani Brumini s Fakulteta zdravstvenih studija.

U nastavku sjednice  usvojena je odluka o dodjeli stipendija/financijskih pomoći iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ u 2018./2019. ak. god. Radi se o 20 stipendija koje će redovitim/izvanrednim studentima biti isplaćene u 10 jednakih mjesečnih obroka.

Na kraju sjednice, Senat je usvojio Evaluacije Izvješća o radu, financijskih izvješća i akcijskih planova zatrgovačka društva i zaklade, razvojne centre, zajedničke službe, sveučilišne odbore i povjerenstva te projekte 3%.

Članovi Senata upoznati su s informacijom o održanom prvom nacionalnom kongresu studentskog predstavništva – STUP. Ukupno je sudjelovalo približno 120 studenata sa Sveučilišta u Rijeci. Kongres je ocijenjen iznimno uspješnim, a pohvale su stigle od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje te Europske Studentske Unije i Sveučilišta u Rijeci. Također, održana je konstituirajuća sjednica Hrvatskog studentskog zbora, te je za vd predsjednice izabrana Pegi Pavletić, predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.