KATEGORIJE

Nagrada Rektorice našim studentima

13.05.2023. / vijesti / 50UNIRI

Nagrada rektorice za izvrsnost

Rektorica Svečilišta u Rijeci dodijelila je nagrade studentima za izvrsnost, studentske projekte, volonterizam, studentski rad i nagrade najboljim studentima doktorskog studija. Čestitamo svima na postignućima.

Valentina Beg

Akademija primijenjenih umjetnosti

Studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Vizualne komunikacije i grafički dizajn

Alisa Ivančić

Ekonomski fakultet u Rijeci

Studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Poslovna ekonomija, smjer Međunarodno poslovanje

Martina Nekić

Fakultet dentalne medicine

Studentica 6. godine sveučilišnog integriranog studija Dentalna medicina

Teo Matijašić

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Student 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Informatika

Zrinka Vrček

Fakultet za fiziku

Studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Fizika

Antonio Špac

Fakultet za matematiku

Student 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Diskretna matematika i primjene

Ivana Lasić

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Studentica 4. godine sveučilišnog prijediplomskog studij Menadžment održivog razvoja

Petra Jugović

Fakultet zdravstvenih studija

Studentica 3. godine stručnog prijediplomskog studija Radiološka tehnologija

Anna Maria Prendivoj

Filozofski fakultet

Studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Talijanski jezik i književnost i Povijest umjetnosti

Lucija Žagrić

Građevinski fakultet u Rijeci

Studentica 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Građevinarstvo

Vilma Grbas

Medicinski fakultet u Rijeci

Studentica 6. godine sveučilišnog integriranog studija Medicina

Karmen Doričić

Sveučilište u Rijeci – Odjel za biotehnologiju

Studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Istraživanje i razvoj lijekova

Luka Rogović

Pomorski fakultet u Rijeci

Student 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Brodostrojarstvo

Viviana Andreani

Pravni fakultet u Rijeci

Studentica 5. godine sveučilišnog integriranog studija Pravo

Lucija Žužić

Tehnički fakultet u Rijeci

Studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Računarstvo

Ivana Puž

Učiteljski fakultet u Rijeci

Studentica 5. godine sveučilišnog integriranog Učiteljskog studija

Dorotea Čučak

Sveučilište u Rijeci

Studentica 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Logopedija

MAG. ING. MECH.

Marta Alvir

Tehnički fakultet u Rijeci

Studentica Doktorskog studija iz područja Tehničkih znanosti

MAG. EDUC. PHIL. ET HIST.

Vito Balorda

Filozofski fakultet

Student doktorskog studija Filozofija i suvremenost

DR. SC.

Juran Kralj

Odjel za biotehnologiju

Bivši student doktorskog studija Medicinska kemija

Nagrada rektorice za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad

Tea Mustać

Pravni fakultet

Bivša studentica sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo

Bruno Kovač

Medicinski fakultet

Student 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Sanitarno inženjerstvo

Karlo Džafić

Tehnički fakultet

Student 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Računarstvo

Nagrada rektorice za volontiranje

Gaia Bellesi

Medicinski fakultet

Studentica 6. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina

Nagrada rektorice za studentski aktivizam

Nina Mrvić

Učiteljski fakultet

Studentica 4. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija

Nina Vukelić

Pomorski fakultet

Studentica 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Nautika i tehnologija pomorskog prometa

Nagrada rektorice za studentski projekt

Helena Klarić

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Studentica 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Marketing u turizmu

Nagrade rektorice za sport

Lea Vukoja

Filozofski fakultet

Studentica 2. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Psihologija

Skip to content