Najava konferencije ”Urbana bioetika: Od pametnih gradova do gradova etike života”

Na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, od 17. do 18. svibnja 2019. u okviru 21. Riječkih dana bioetike bit će održana konferencija „Urbana bioetika: Od pametnih gradova do gradova etike života“. Konferencija naglasak stavlja na grad kao živo tijelo, nadilazi tradicionalne teme urbane bioetike, te uvodi nove kategorije poput arhitekture, kulture, energije, okoliša, zdravlja, prometa i sl.

Konferencija je međunarodnog karaktera, te će osim domaćih stručnjaka i stručnjakinja iz područja bioetike, sudjelovati znanstvenici iz Singapura, Tajvana, SAD-a, Grčke, Velike Britanije, Južne Koreje, Ukrajine itd. Kroz 16 izlaganja obuhvatit će se teme i studije etičkih pitanja urbanog razvoja, pametnih gradova i inovacija, umjetne inteligencije, privatnosti, građanske participacije i dr.

U sklopu 21. dana bioetike održat će se i svečanost dodjele Nagrade Fritz Jahr za istraživanje i promociju europske bioetike, a sudionici konferencije imat će priliku i za studijski posjet Istri, te boravak u „najmanjem gradu na svijetu“.

Konferencija se realizira kroz donaciju dobrotvornog fonda Schwab (Schwab Charitable, SAD) s ciljem potpore interdisciplinarnosti i trans-sektorskog pristupa suvremenim bioetičkim temama. Glavni organizator konferencije je Zaklada Sveučilišta u Rijeci, u partnerstvu s Katedrom za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Katedrom za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, UNESCO-vom katedrom za društvene i humanističke znanosti u medicini, Dokumentacijsko-istraživačkim centrom za integrativnu bioetiku „Fritz Jahr“ Sveučilišta u Rijeci i Znanstvenim centrom izvrsnosti za integrativnu bioetiku.

Cjeloviti program dostupan je OVDJE.