Nastupno predavanje – dr. sc. Iva Žurić Jakovina

Filozofski fakultet u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnicadr. sc. Iva Žurić Jakovina


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentaPredavanje će biti održano u utorak, 16. travnja 2019. s početkom u 11.15 sati

 
u predavaonici F-405 Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4.
Tema predavanja je:    „Transformacijsko-terapijski učinci čitanja: teorija recepcije, psihoanaliza i empirijska istraživanja čitanja“