Nastupno predavanje – dr. sc. Sandra Bujačić Babić

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnica


dr. sc. Sanda Bujačić Babić


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.


Predavanje će biti održano u utorak, 16. travnja 2019. s početkom u 14:15 sati
 
u predavaonici O-027 zgrade sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2,  Kampus Sveučilišta u Rijeci.Tema predavanja je:


PREBROJIVI I NEPREBROJIVI SKUPOVI

ODLUKAhttps://uniri.hr/wp-admin/upload.php?item=2820