Nastupno predavanje – dr. sc. Valnea Žauhar (FFRI)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnicadr. sc. Valnea Žauhar


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentaPredavanje će biti održano u utorak, 16. travnja 2019. s početkom u 11.15 sati

 
u predavaonici F-139 Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4.
Tema predavanja je:    „Pojmovi i kategorije: osnovni fenomeni“

ODLUKA