KATEGORIJE

Natječaj Fonda ”Aleksandar Abramov”

02.02.2021. / vijesti / studenti

Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija/financijskih pomoći iz programa “Solidarnost” Fonda “Aleksandar Abramov” . Stipendije/financijske pomoći namijenjene su redovitim i izvanrednim studentima slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo prijave na natječaj imaju studenti Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica.

NATJEČAJ

Obrazac P (prijavni obrazac)

Obrazac IZK (izjava o članovima zajedničkog kućanstva)

Obrazac I (izjava o drugim stipendijama)

Prijave na natječaj zaprimaju se do petka, 19. veljače 2021. godine do 12:00 sati. 

Prijave se podnose elektronički, putem SharePoint portala. Preporučujemo koristiti Internet Explorer preglednik. SharePoint portalu pristupa se klikom na sljedeću POVEZNICUi upisivanjem AAI@EduHr korisničkih podataka (e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom npr.: peric.pero@uniri.hr). Korisničko ime mora imati nastavak „uniri“, a NE „student.uniri“.

U slučaju da niste u mogućnosti pristupiti SharePoint portalu upisivanjem svojih korisničkih podataka AAI@EduHr ili nemate  korisničke podatke, morate se javiti LDAP administratoruKontakti LDAP administratora za studente nalaze se na sljedećoj poveznici.

U Natječaju i na SharePoint portalu nalaze se detaljne upute za ispunjavanje online prijavnog obrasca, a za eventualne nejasnoće i dodatna pitanja molimo da se javite na adresu e-pošte: studiji@uniri.hr.

Pravilnik o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda “Aleksandar Abramov”, p. t. od 22. 12. 2017. 

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda “Aleksandar Abramov” od 22. 12. 2020.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI