KATEGORIJE

Natječaj za dodjelu nagrade najuspješnijem studentu s invaliditetom

15.11.2019. / vijesti / ostalo

Sveučilište u Rijeci raspisuje Natječaj za dodjelu godišnje nagrade najuspješnijem/joj studentu/ici s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci.

Najuspješnijem studentu* s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna.

Pravo prijave na Natječaj imaju redoviti studenti upisani u 2019./2020. akademskoj godini na preddiplomski ili diplomski ili integrirani (preddiplomski  i diplomski) sveučilišni  studij ili preddiplomski  stručni ili specijalistički diplomski stručni studij Sveučilišta u Rijeci ili njegovih sastavnica, i to:

 • studenti s invaliditetom (60-postotnim ili većim);
 • studenti s drugim teškoćama (isključivo uz potvrdu liječnika školske/sveučilišne medicine);
 • studenti koji su postigli prosječnu ocjenu u prethodnoj akademskoj godini (do 30. rujna) 3,500 ili više;
 • studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini (do 30. rujna) prikupili najmanje 30 ECTS bodova;
 • studenti koji nisu stegovno kažnjavani od strane sastavnice Sveučilišta;
 • studenti koji navedenu nagradu na istoj razini studija dobivaju po prvi put.

U slučaju da više kandidata ispunjava gore navedene uvjete, dodatni kriteriji za dodjelu Nagrade bit će:

 • dokumentirani uspjesi koji idu u prilog studentskom aktivizmu kandidata, sportskim uspjesima, znanstvenim i/ili drugim aktivnostima. 

Kandidati su obvezni priložiti sljedeće:

 • Popunjen obrazac prijave za nagradu najuspješnijem studentu s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci – dostupan u elektroničkom (http://bit.ly/nagrada_18-19) ili u tiskanom obliku;
 • Životopis studenta;
 • Presliku Rješenja o tjelesnom oštećenju izdanog od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Republike Hrvatske u slučaju tjelesnog invaliditeta ili

Liječničku potvrdu – mišljenje liječnika školske/sveučilišne medicine nadležnog za matičnu sastavnicu u slučaju da se radi o drugim teškoćama;

 • Potvrdu visokog učilišta o broju stečenih ECTS-a i prosjeku ocjena u ak. god. 2018./2019.;
 • Potvrdu visokog učilišta o statusu redovitog studenta u ak. god. 2019./2020.;
 • Dokaz visokog učilišta da se protiv studenta ne vodi stegovni postupak te da nije stegovno kažnjavan (podignuti u Studentskoj službi sastavnice).

Prijave

Prijavni obrazac s pripadajućom dokumentacijom može se dostaviti na sljedeće načine:

 • poštom na adresu: Sveučilišni savjetovališni centar, Ured za studente s invaliditetom, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (s napomenom: Natječaj za dodjelu nagrade) ili
 • elektronički na adresu: uredssi@uniri.hr (Predmet: Natječaj za dodjelu nagrade) ili
 • osobno Uredu za studente s invaliditetom (zgrada Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 1. kat).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. studenog 2019. godine (za osobnu i elektroničku prijavu te datum poštanskog žiga).

Rezultati Natječaja bit će objavljeni najkasnije 3. prosinca 2019. godine na mrežnim stranicama Ureda za studente s invaliditetom, a svi kandidati će o rezultatima biti obaviješteni e-poštom.

_____________
*Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Skip to content